top of page

Univerzální
zákonitosti

Logo_Schicksalgesetze.png
shutterstock_508652014.jpg

Vědomá volba – životní síla a protisíla

 

Příspěvek níže vysvětluje podstatu a pozadí Jungovy myšlenky:

 

"Jestliže nedojde k uvědomění určité vnitřní zkušenosti, která je ukryta v nevědomí, pak se tato skutečnost odehraje vně. To znamená, že jestliže člověk zůstane nevědomý, neuvědomí si své vnitřní protiklady a neunese jejich konflikt, pak se musí zjevně tento konflikt odehrát a znázornit ve vnějším světě."

(C. G. Jung)

 

Životní Zdroj, v původní podobě mocný a nekonečně štědrý a plodící, dal ve svém lůně vzniknout dualitě – dvěma silám, jež bychom mohli nazvat „dobro a zlo“, darující život a smrtícím způsobem pohlcující“, zaměřené na pravdu a zdání/lež, „životní síla a protisíla“, přičemž ty první jmenované elementy leží na té samé přímce – a to stejné platí pro ty druhé pojmy.

Člověku byla dána svobodná vůle, aby se mohl rozhodovat mezi životní silou nebo protisilou (anti- životní-cestou): teprve až přes prožití těchto protikladů v průběhu své existence, přes uvědomění si onoho dobrého a zlého, pravdy a lži, života a smrti, radosti a zármutku, lásky nebo chladného egoismu, víry v sebe nebo pochybnosti…může člověk dospět k poznání, co obsahuje SKUTEČNÝ ŽIVOT. Vědomá volba je vyžadována…

N. D. Walsch v Hovorech s Bohem: „Nemůžeš si uvědomit sebe sama takového, jaký jsi, dokud se neutkáš s tím, kdo nejsi“.

Děje se to právě skrze konfrontaci se lží a zdáním, se zármutkem a smrtí, že dochází k dokonalému vhledu, co je skutečná hodnota čistoty, radosti, a hodnota života samotného. A že může dojít k pocitu vděčnosti na základě života v něm samotném. A tento pocit vděčnosti vede z jeho strany k ještě většímu pocitu štěstí, díky čemuž (ať už nevědomě) jsou (s)tvořeny šťastnější okolnosti v rámci života…

Učinil-li člověk jednou fundamentální volbu a rozhodnul se pro život, pro pravdivost a dobromyslnost, může začít s budováním existence, jež činí šťastným. I když v něm někdy ještě vyvstane hlas protisíly, pevně se rozhodl, učinil svou volbu na základě síly pramenící z jeho víry…a nyní při něm bude život stát!

bottom of page