top of page

Trénink na procítění emocí a znovuobnovení jejich proudu

 

Často své živoucí emoce potlačujeme a snažíme se před nimi unikat a distancovat se od nich. 

SIMONA FRYDRYCHOVÁ pro magazín Purtana


Zveřejněno: 01.09.21 

Toto cvičení:

  • Pomůže vám o něco více integrovat potlačené emoce, které nemohly proudit, byly “zamrzlé” a znemožňovaly vám vyvíjet se a růst

  • Otevírá možnost začít přistupovat k cítění (se) s větší otevřeností. Když totiž pustíme, čeho jsme se urputně drželi a necháme si ukázat, co chce být zvědoměno, aniž bychom nutně potřebovali čemukoli rozumět, umožníme si znovuobnovit proud svých emocí. Otevírá se tak nová cesta, nové obzory, dostáváme možnost posunout se dále do pozice většího nadhledu, kdy nejsme chyceni ve svých emocích a pocitu nesvobody

  • Umožňuje pro-cit-nout a zvědomit si, že to, co často posuzujeme na první pohled jako takzvaně špatné, v sobě ve skutečnosti skrývá celé spektrum podob. Nic není tedy samo o sobě špatné ani dobré, vše je ve své podstatě neutrální

  • Nabízí šanci procítit, co je připraveno, aby bylo procítěno a pochopit, že se to hlásilo o pozornost v podobě vnitřního tlaku a naléhání proto, že to má odejít

  • Skýtá možnost uvědomění, že vše, čemu se bráníme a jsme s tím v odporu, to sílí a narůstá ve stínu, přitom to má přirozené právo být projeveno

  • To, co vezmeme na vědomí a prožijeme to, to integrujeme a osvobozujeme se od toho

 DOPORUČENÍ:

  •  Než se pustíte do práce s emocemi, doporučuji se na každodenní bázi uzemňovat, a to nejen pomocí mentálních technik, ale také pomocí pohybu a práce s tělem.

  • Cvičení je rozhodně vhodné si vyzkoušet nejdříve na jednoduchých každodenních pocitech, které nemají příliš silný negativní náboj. Pokud se cítíte nestabilně, je dobré vyhledat zkušeného průvodce, který vás procesem ze začátku doprovodí, pro případ, kdyby se otevřelo nějaké hlubší téma.

  • Zpočátku provádějte cvičení ideálně každý den alespoň 28 dní, nebo dle individuální potřeby po dobu přibližně 15 minut.

Postup:

Posaďte se, udělejte pár vědomých nádechů a výdechů. S každým výdechem prociťujte, jak energie skrze vás prochází do země a odvádí do ní případné napětí a stres. Odevzdejte se podpoře matky Země, která vás nese. Poté přeneste svou pozornost do srdce a nechce energii srdce, aby se propojila s pocitem, který právě vnímáte, ať už je to nepohodlí či vnitřní neklid, nebo cokoli jiného. Veďte své vědomí do místa v těle, kde danou emoci cítíte a zůstaňte s ní přítomni. Dýchejte nepřerušovaně, nořte se do svých emocí, ciťte je, aniž byste jim udělovali jakékoli nálepky a posuzovali je. Emoce se většinou promění či odplynou během devadesáti sekund. Někdy se nejprve zintenzivní. Pokud se to stane, věřte, že je to v pořádku, i nadále zůstávejte přítomni s tím, co cítíte… Pozorujte, jak emoce plynou, nesnažte se je řídit ani měnit. Pouze je berte takové, jaké jsou. 

Po chvíli začnete pravděpodobně vnímat, jak se emoce začíná měnit. Možná se více rozprostírá, rozšiřuje, rozvolňuje, možná už se mění v jiný pocit. Pokud ano, následujte tento nový pocit a dýchejte do něj, s jemností a v laskavosti se s ním potkejte. I ten se možná postupně začne měnit, rozvolňovat nebo zintenzivňovat. Nehodnoťte to. Nechte mysl a všechny myšlenky s dechem přicházet a zase odcházet. Pokud vás myšlenky někam unášejí, opět se navraťte do prociťování, dýchejte do něj. Mějte na paměti, že vše se děje tak, jak má. Energie vašeho těla má nyní vaši plnou pozornost, dostává se jí tedy prostor pro to, aby se mohla měnit a více plynout. Není třeba ji v sobě držet, můžete být jejím pouhým svědkem a pozorovatelem toho, co je. Ciťte, jak vás vnímaná energie naplňuje a nechte jí, aby se stala vaší součástí, aniž byste na ní potřebovali lpět nebo ji měnit. 

Nechte stále emoce či pocity, aby se proměňovaly a všechny je plně vnímejte. Díky tomu se stávají vaší součástí. V tuto chvíli jste jimi, a proto je také můžete nechat odejít, rozpouštět, proměňovat. Nyní jste s nimi přítomní a držíte prostor pro jejich projevení tak dlouho, dokud se nezneutralizují nebo se nepromění v nějaký příjemný pocit. Je možné, že se budou postupně v těle různě přesouvat. Stále s nimi buďte přítomni a nechte je projevit se v jejich autentické podobě. Neklaďte si podmínky, jak by to mělo probíhat, pouze vnímejte, co se právě děje. 

Na závěr prociťte i onen neutrální pocit spočinutí v sobě, nebo příjemný pocit, který se dostavil dostaví, než dojdete k závěru, že jste se touto novou energií dosytili. Cvičení můžete ukončit tak, že poděkujete svým emocím a pocitům za to, že vás obohatily o svou esenci a pomohly vám navrátit se tak více k sobě, do stavu větší rovnováhy a svobody.

bottom of page