top of page

SEBEPOZNÁNÍ JAKO LÉK NA ZDRAVÉ SEBE-VĚDOMÍ  (1. díl ze 3)

Logo_Schicksalgesetze.png

Video: SEBEPOZNÁNÍ JAKO LÉK NA ZDRAVÉ SEBE-VĚDOMÍ a nejlepší investice nové éry (1. díl ze 3)

Víš co chceš a dokážeš si to také REÁLNĚ prosadit nebo za sebe zatím pořád ještě necháváš rozhodovat druhé, protože cítíš vnitřní nejistotu, kterou druzí svým chováním reflektují zpátky? UVĚDOMĚNÍ si toho, co chceš nebo naopak nechceš v situacích, které ti reflektují, do jaké míry skutečně ztělesňuješ to,co si přeješ nebo si o sobě "myslíš", je ultimátní "game changer" a zároveň odrazovým můstkem k manifestaci té verze tebe, kterou si přeješ BÝT - to však znamená ZTĚLESŇOVAT a "prostě citelným způsobem VĚDĚT". A něco ztělesňovat je velký rozdíl od toho něco si o sobě pouze myslet. Neboť jak pravil klasik: "Myslet znamená ho*no vědět". Znáte taky ten obrovský rozdíl..?

bottom of page