top of page

Video: Poznej svou NE-MOC tak dobře, aby mohla přirozeně odejít!

 

O tom, jak může probíhat proces uzdravování přirozeným, nenuceným způsobem bez manipulace a touhy zbavit se své ne-moci. Dozvíš se m. j., v jakých krocích probíhá proces sebeléčení a uzdravování, když postupujeme v souladu s respektováním a naplněním poselství našich obtíží novými, konstruktivnějšími způsoby.

bottom of page