Ruediger_allein.jpg

Dr. med. Rüdiger Dahlke

integrativní medicína

celostní léčení & psychosomatika

univerzální zákonitosti & životní principy

technika spojeného dýchání

výživa a "Peace Food"

(Strava pro klid v duši)

vědomý půst

Více než 40 let smím předávat své myšlenky o principech, které představují život a tak i zdraví - v přednáškách, seminářích, prožitkových pobytech a především skrze mé knihy a v poslední době také prostřednictvím sociálních médií.   "Má medicína" je psychosomatická, která jako taková obsahuje duši a tělo v tomto pořadí. Je medicínou celostní s komplementárním těžištěm, čili doplňkovou. Neboť jsem přesvědčen, že pojem "zdravý" - kde v původním slova smyslu jde o to, stát se"celým, celistvým" a samozřejmě ve smyslu celostním - zahrnuje také školskou medicínu.

 

Chci vidět celého člověka - v rámci polarity jeho stinných stránek a ctností. I přesto, že ty stinné stránky se nám vidět nechce a máme tendenci chtít vidět pouze ty krásné stránky, i přes to všechno působí. Náš stín je ale skutečně naším pokladem, neboť se od něj odvíjí všechny problémy a symptomy. Platí, že tento poklad je potřeba si vyzvednout a poctivě ho integrovat do života. A s poctivou, upřímnou otevřeností vůči tomuto protipólu se pro nás začne zviditelňovat a stávat lépe rozpoznatelným celý život, celý člověk. 

V pojetí integrativní medicíny nalezneme oba aspekty. Obnáší kulturu a přírodu, od mýtů a pohádek až po léčiva matky přírody. Z pokladů obojího a darů jin a jang stránek života, čtyř elementů a 12ti životních principů sestává život a jsou v něm přirozeně integrovány. Integrativní medicína vyžaduje otevřenost srdce a rozumu pro vše, skutečně vše, co se s námi a kolem nás děje. Život se neodehrává v černé nebo bílé podobě, nýbrž mezi oběma póly, v podobě všech barev, možností a šancí.

 

Cílem je naplněný život v podobě růstu a vývoje, ve kterém objevujeme naše talenty a dary v nich ukryté, jež si rádi nadělujeme - za účelem rozvoje našeho vlastního potenciálu a také pro blaho celku.

simona_feld_kein.jpg

Mgr.
Simona Frydrychová

životní principy & univerzální řád

léčivá medialita, práce s energií

nové perspektivy & rozšiřování vědomí 

výklad symboliky nemocí

self empowerment

integrace stínu

 

 

 

 

 

Mou specializací je vytvářet "mosty" mezi starým paradigma 3D, do kterého jsem se narodila a realitami vyššího vědomí, které skrze své působení na Zemi ukotvuji do stávající reality v procesu kolektivního vzestupu vědomí a přerodu starého paradigmatu v nově vznikající paradigma tzv. Nové Země.

 

Má cesta je cestou propojování a slaďování fyzické reality a duchovně-duševních světů m. j. díky rozpomenutí se na univerzálně působící energetické zákonitosti. Má cesta rozpomínání se na univerzální řád a energetické zákonitosti započala právě díky seznámení se s Dahlkeho ZÁKONY OSUDU - PRAVIDLY HRY PRO ŽIVOT. 

Absolvovala jsem kromě jiného certifikovaný výcvik v celostní psychosomatice, aplikovaných principech života a terapii spojeným dechem pod vedením Dr. Rüdigera Dahlke a zprostředkovávám od roku 2015 jeho učení v Čechách.


Mám dar iniciovat a umožňovat léčení především díky probuzeným nadsmyslovým intuitivním schopnostem a napojení na zdrojovou energii. Intuitivní schopnost léčení tak skvěle podporuje a doplňuje mé znalosti a zkušenosti v oblasti univerzálních zákonitostí.

Probouzím v sobě i v druhých autenticitu a hlas duše, inspiruji a motivuji ke změně a sebeuzdravení na úrovni mysli, emočního i fyzického těla a znovusladění se svou duší a její jedinečnou "misí" tady na Zemi právě v této době kolektivního přerodu.

 

Mou nejvyšší hodnotou v životě je svoboda. Proto je pro mne důležité mít otevřený přístup k možnostem a mít vždy na výběr. Mít na výběr je pro mne úzce spjato se schopností vnímat možnosti a nová řešení. S tím je zase spojen můj dar vidět minimálně čtyři úhly pohledu na konkrétní věc zároveň. Díky tomuto daru smím dnes ukazovat také druhým nová, dříve neviděná a zastíněná řešení pro jejich problémy. Neboť ke změně okolností v životě je vždy potřeba právě integrace zaSTÍNěných úhlů pohledu a dříve neuvědomovaných perspektiv nahlížení na věci. Díky tomu si stále více rozšiřujeme vědomí směrem, který jsme dříve nebyli schopni vnímat, rosteme a vyvíjíme se stále více k celistvější a tím autentičtější verzi sebe sama. Proto integrace stínu hrála na mé cestě uzdravování stěžejní roli a práci se stínem jsem si díky poznání jeho pravé podstaty, doslova zamilovala.

Protože jsem touto cestou šla nejprve sama a směla díky tomuto přístupu a oddanosti procesu sebeléčení uzdravit do značné míry svůj vlastní život, dokážu nyní posvítit i druhým na cestu v okamžicích, kdy se ztrácí ve své vnitřní džungli myšlenek, emocí, vnitřních konfliktů a odporu vůči stávajícím životním okolnostem a kdy nedokáží vidět jasně svůj další krok, který je na řadě a kudy je potřeba vykročit.

Baví mne aplikovat novinky a různé nápady, které jsou mi předávány skrze inspirace z kvantového pole a duchovních sfér. Jsem inovátor a inspirátor, který bourá zažité a především přežité limity a neustále se dál učí a objevuje, co všechno je ještě vůbec možné.