top of page

Rozhovor s R. Dahlke: Dech - esence života

Dech je propojen se všemi úrovněmi našeho bytí. Báječným způsobem nás tak podporuje- na cestě k sobě  a k léčení těla a duše. Lékař, psychoterapeut a autor bestsellerů - Dr. Rüdiger Dahlke, nás v následujícím rozhovoru pro magazín Happinez zasvětí do léčivé síly našeho dechu.

Dech je život. Někteří mudrci dokonce věří, že dech propojuje tělo, mysl a duši. Jak to vidíte Vy?

Dech je propojen s tělesnou stránkou naší existence. Dýcháme rychleji a hlouběji, když vynakládáme nějakou námahu. Dech také neustále zrcadlí emocionální stavy: oddechneme si, když jsme se osvobodili od něčeho, co nás vnitřně tížilo, nebo zadržíme dech, když se vylekáme. Zrovna tak má dech souvislost s duševní oblastí. V silně emocionálních okamžicích se dech prohlubuje, zatímco v okamžicích hlubokého uvolnění plyne jemně a poklidně.

Do jaké míry je možné léčit pomocí dechu?

Spojený dech obecně zviditelňuje nerovnováhy a nastoluje vyváženost, když se mu zcela oddáme. Různá onemocnění na to reagují pozitivně, protože se zlepší všeobecný energetický stav a uvedou se do chodu duševní procesy, které uvedou do pohybu tělesné procesy a řešení v těle.

Jaká onemocnění to jsou?

Některá. Tak mohou třeba lidé s problémy se svalovou zatuhlostí či křečovitostí, nebo lidé trpící úzkostmi, roztroušenou sklerózou, nebo mají Morbus Parkinson a další neurologická onemocnění, využít dech cíleně jako doplněk dalších forem léčení.

Jak to je v případě alergií?

Ano, také u alergických symptomů může dojít skrze dech ke zlepšení. U alergií jde o přehnanou reakci imunitního systému. To znamená, že látky, jež jsou pro zdravého jedince neškodné, způsobují u alergika silné reakce.  Pomocí dechového tréninku se může alergik naučit svěřovat se proudu života a rozpoznat na hlubší úrovni témata a symboly, s kterými žije v odporu, a přijmout je jako výzvu.

Je to vhodné také pro astmatiky?

U astmatu se jedná o přílišný důraz na nádech. Na tělesné rovině jde u astmatika o to, naučit se (pro)pouštět, odevz-dávat, nelpět. Při výdechu zažívá, jak je to pro něj těžké. Jakmile se naučí přes dech věci pouštět, může nalézt cesty k větší otevřenosti. To znamená, že i zde vytvoří dech opět harmonii tam, kde došlo ke vzniku nerovnováhy. V případě astmatu mezi nádechem a výdechem.

Pomocí dechu tedy můžeme vytvořit v organismu zdravou rovnováhu?

Přesně tak. Proto také zlepšuje dechová terapie všechny symptomy, které se zakládají na překyselení. Neboť při spojeném dechu dochází k posunu rovnováhy mezi poměrem kyselin a zásad směrem k zásaditému prostředí.

Jsou nějaké další obtíže, které můžeme přes dech zmírnit?

Někdy se během terapie dá zeslabit například Tinnitus. Také tenzní bolesti hlavy často mizí už po prvních sezeních. Dokonce i stále znovu se vracející problémy s páteří se mohou- díky terapii spojeným dechem- někdy z vlastní síly páteře opět srovnat. Je velmi působivé, jak úzce duše a tělo vzájemně spolupracují, a jak se navzájem podporují, když je jim pro to poskytnut prostor.

Jak může dech způsobovat všechny tyto léčivé efekty?

Prohloubené dýchání zaplaví celý organismus kyslíkem a má v sobě enormní míru léčivé síly. Tato záplava energií pomáhá tělu zlepšit všechna ty onemocnění, které doprovází oslabení obranyschopnosti. Především ve fázi léčení nějakého onemocnění potřebujeme hodně kyslíku, abychom podnítili látkovou výměnu a mohla se v těle nastartovat potřebná „opravná opatření“. Obecně se podnítí regenerace, zvyšuje se průměrná délka života, výkonnost a dochází k celkové revitalizaci organismu.

Je pro to zapotřebí určitá dechová technika?

Při terapii spojeným dechem (CONNECTED BREATHING) se pod vedením dechového terapeuta po uvolňovací fázi začíná nádech zintenzivňovat a nádech a výdech se tak postupně začínají spojovat tak, že vzniká nepřerušovaný dechový tok. Díky tomu dochází k přesycení kyslíkem, k hyperventilaci. To se ovšem nepotlačuje, tak jako to běžně dělá školní medicína pomocí kalcia, nýbrž zcela naopak - dýchá se dále tak dlouho, až dojde k úplnému zaplavení energií. Tento proces je doprovázen vyškoleným terapeutem.

Proč je to důležité?

Dech je život a tím mocnou silou- a přece ale není v žádném případě pouze neškodný. Neboť právě tak, jako může úlek náš dech pozastavit, může i obráceně záměrné, vynucené a nepřirozené dýchání, vynést opět na povrch nějaký starý, prožitý, ale vytěsněný úlek, jež jsme již vědomě nevnímali. Pak je přítomnost vyškoleného terapeuta důležitá. Takové sezení může být intenzivní a neuvěřitelně harmonizující.

Jaký je to pocit?

Po dechové terapii mnozí pociťují, jako by uvolnili bloky a mohli v důsledku toho najednou výrazněji rozpoznat a lépe porozumět svým problémům. Jiní mají pocit, že se zbavili tíhy a našli ztracený přístup k  potlačeným a nežitým, vytěsněným pocitům. A když všechno brní a vibruje a v poklidném plynutí se rozpouští v příjemné uvolnění - poté, co bylo dosaženo dýchacího vrcholu – pociťujeme mimo všechny intelektuální koncepty, že se v nás něco dalo do pohybu a plyne. Toto „něco“ je ve východních kulturách dobře známé jako Chi nebo Ki. Během sezení se rozvíjí momentální přebytek této energie.

Říkáte: „Nikde jinde se nenechá tak úžasně plachtit jako na perutích vlastního dechu“. Co to znamená?

Pomocí dechu je možné poznat sám sebe až do hloubek své vlastní duše. K tomu se musíme dostat za úroveň emocí- vlny našeho vnitřního moře. Jen za klidné vodní hladiny můžeme pozorovat vlastní bytost, neboť pouze v ní se můžeme zrcadlit. Jinak řečeno: Chceme-li překonat emocionální úroveň, tak ji musíme nejprve vyvolat a oživit. Neboť výraz vlastních emocí je předpokladem, abychom si mohli sáhnout na duševní rovinu. Toho dosáhneme například tím, že dýcháme hlouběji, jako právě při spojeném dýchání. Tak se vymyjí emoce na povrch a my tak nalezneme lepší přístup ke světu svých pocitů.

Jak je to možné?

Po vědomé zkušenosti s vlastním dechem dochází často k intenzivním prožitkům dosud chybějícího pocitu spojení. Jakmile si na emoční rovině uvědomíme, co si sami činíme, v tu chvíli je znovuobnovena chybějící komunikace, a můžeme následně v životě učinit potřebné  kroky ke změně. Spojený dech nás obdarovává mnohými poznatky, které mohou vnést jasnost, co se týče našich nejelementárnějších potřeb a životních otázek. Až když se cítíme tělesně a emocionálně v bezpečí, můžeme učinit rozhodnutí, na jejichž prosazení nestačí pouze síla rozumu. Spojený dech nás může naučit, že problémy dostaneme pod kontrolu, až když se s nimi vypořádáme. Integrujeme-li, co nám chybí, dosáhneme vnitřní i vnější rovnováhy a jsme schopni zvládat svůj život. Dostaneme se k sobě.

bottom of page