SEMINÁŘE 2020                                             

 

 

 VOLNÝ PÁD DO SEBE-VĚDOMÍ

UMĚNÍ CELISTVOSTI3- denní intenzivní workshop

+  3 integrační webináře po proběhnutí kurzu

 

Kdy: 25.- 27. 9. 2020
V kolik: všechny dny 10 - 17:30 h (vždy přestávka na oběd)
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1

Cena: 7.800,- / po 17. 9. 2020 8.800,- Kč
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová

VOLNÝ PÁD DO SEBE-VĚDOMÍ je zatím nejnabitějším balíčkem inspirace, pro ty, kdo jsou připraveni pozvednout kvalitu svého života  na úplně novou úroveň.  Pro to, abychom úspěšně zvládali proplouvat životem v souladu s univerzálními zákonitostmi, potřebujeme znát pravidla hry zvané život. Sebe-vědomí je pak odrazem toho, do jaké míry dokážeme smyslupně zacházet se zákonitostmi polarity, vnitřní rozpolceností mezi oběma póly jin a jang a z toho se odvíjejících vnitřních konfliktů. 

VOLNÝ PÁD DO SEBE-VĚDOMÍ ti přinese inspiraci, jak v sobě vnitřní rozpolcenost postupně krůček po krůčku začít usmiřovat, integrovat své světlo i stín - a rozšiřovat si tak sebe-vědomí směrem k větší a větší autentičnosti a opět v sobě cítit naplno pulzovat život!  

Dovolit si žít v autenticitě a souladu se sebou je totiž základem pro úspěšný, naplněný život a dobré zdraví. Neboť vnitřní konflikt často může rozřešit jedině přijetí protikladných pravd na úrovni celé naší bytosti, a to vyžaduje schopnost vystoupit z černobílého způsobu myšlení…

Nelze pochopit pouze na úrovni mysli, ale především je potřeba obnovit se sebou kontakt také na úrovni těla emocionálního, kde je teprve možné skutečně uzdravit otisky starých zranění. To je právě jedním z hlavních poselsví tohoto semináře, který ti posvítí na tvé cestě, jak na to!  Takže pro tebe bude snadnější, lépe se v sobě a v životě orientovat za pomoci vlastního vnitřního kompasu, který ti představím. Používání "vnitřního kompasu" však vychází jak z myslícího, tak z cítícího já, kterému jsi možná do této chvíle nevěnoval/a pozornost a narážel/a tak stále dokola na limitovanost své mysli...

To, v čem je seminář mimořádný je, že zahrnuje hned 3 úrovně naší reality, které máme tendenci od sebe oddělovat, ale vlastně jsou jedním a může to přinést obrovský skok v posunu vpřed!

 

Pilíře semináře: 

VĚDOMÍ & cesta k celistvosti vlastního(sebe)vědomí: Aneb co mi stojí v cestě a neuvědomuji si?

 • světlo a stín v každodenním životě - naučíš se vidět nové úhly pohledu, což může najednou změnit pohled na vše, co se zdálo doposud neřešitelné 
 • objevíš nové perspektivy nahlížení na zdánlivou protikladnost života a vnitřní konflikty (Metoda 4 strany medajle, techniky integrace stínu)
 • zažiješ sebepoznávací prožitkovou cestu setkání se svým Nižším Já (neboť luxus dovolit si stabilněji vibrovat na vysokých vibracích má zpravidla teprve ten, kdo nemá žádný problém s tím, vibrovat i nízce ;-)
 • naučím tě rozlišovat mezi pohodlnými kompenzačními řešeními a autenticky integrovanými řešeními svých problémů
 • inspiruji tě, jak konstruktivně zužitkovat vše, co k tobě patří a cítit se čím dál více vědom/a sebe sama, takže si dokážeš za sebou lépe stát a adekvátně používat svou osobní moc, aniž bys potřeboval/a manipulovat a překračovat hranice druhých

EMOCE, potřeby duše & cítící tělo: Aneb co ve mě zamrzlo a chce opět volně proudit?

 • díky praktickým cvičení pro každodenní použití navážeš kontakt také se svým emočním tělem
 • naučím tě, jak si získat otevřený přístup k poselství svých emocí a jak pročišťovat vrstvy starých nahromaděných emocí 
 • položíš si zásadní otázku: Jaké jsem si vystavěl/a srdeční hradby a slouží mi vlastně ještě?

TĚLO

 • skrze setkání se se sebou na vědomé, i pocitové úrovni si lépe zvědomíš a nově nastavíš své hranice

 

Projdeš například živými transformačními sessions k tématům: 

 • Doplnění chybějících zdrojů 
 • Uzemňující cesta do nitra (“z hlavy” do těla)
 • Setkání se svým “nižším já” a integrace aktuálně naléhajícího stínu
 • Srdeční zeď vůči sebelásce a sebeuzdravení
 • Vytestování a aktivace nových DNA-potenciálů, které jsou připraveny se rozvinout a pomoci ti posunout svůj život na novou úroveň sebe-vědomí

Přihlášky stránkách Maitrei zde: https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 


 

UMĚNÍ CELISTVOSTI

 STÁT SE PLNĚ ČLOVĚKEM - Umění celistvosti

Celodenní workshop

1. 3. 2020 10-17 h

nebo

22. 5. 2020 9-16 h

Kdy: neděle,  01. 03. 2020 nebo 22. 5. 2020 (ZRUŠENO z důvodu aktuálních nařízení vlády ohledně COVID-19!)
V kolik: 10 - 17h/  9-16 h (přestávka na oběd)
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová

Seminář je prožitkovou inspirací k tomu, jak se začít navracet zpět k SOBĚ - ke své celistvosti a životní rovnováze, která začíná v tvém vlastním středu! Pomůže ti zakusit vystředění hned na několika úrovních tvé bytosti - na úrovni myšlenek, pocitů i na úrovni těla. Ukáže ti cestu, jak pro-CIT-nout opět pro svou vnitřní rovnováhu díky práci s emocemi, tělesnou inteligencí a také technikám integraci stínu, které ti pomohou pochopit i na úrovni mysli. Budeš se moci nechat inspirovat, jak začít v laskavosti vůči sobě postupně integrovat stinné součásti své přirozenosti...

 • během tohoto intenzivního setkání si osvojíš a prakticky vyzkoušíš 2 účinné techniky integrace stínu. Techniky budeš poté moci používat ve svém každodenním životě, protože už budeš vědět, jak na to
 • seznámíš se s metodou integrace stínu “4 strany medaile” - rozšíříš si díky tomu jednostranné perspektivy vlastního vnímání a zvědomíš si vždy hned 4 úhly pohledu, které ti pomohou se vystředit a z bodu rovnováhy získat celistvější a svobodnější pohled na svůj problém!
 • neboť jak pravil Einstein: „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ 
 • také pochopíš, proč je esenciálně důležité se uzemnit a jak na to, pokud chceš hrát úspěšně hru zvanou život tady na Zemi
 • seznámíš se se svými sebesabotážními programy a tou částí tebe, která “nemá náladu” se uzemnit a skutečně se cítit 
 • v živé meditaci si prožiješ na vlastní kůži hluboký prožitek uzemnění a díky tomuto cvičení pro tělo, duši i mysl si nasaješ pocit, jaké to vlastně je, jak se to pociťuje, když jsem uzemněný/á a ve své středu
 • pochopíš, proč si odmítáním svého stínu stojíš sám/sama sobě v cestě a prohlédneš příčinu bez-moc-nosti, kterou cítíš, když za tebe tvé nepřijímané stíny a strachy manifestují tvůj život
 • ujasníš si, co chceš a také to, co nechceš a prohlédneš, proč možná dostáváš to, co nechceš místo toho, co chceš - a především, jak z toho ven
 • nacítíš si v sobě svůj prostor rovnováhy, jakýsi středobod, kde vládne neutralita a ze kterého můžeš manifestovat svobodněji život, který stojí za to žít

 


 

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

UMĚNÍ CELISTVOSTI21. 5. 2020 17- 21 h

28. 1. 2019 17- 21h (proběhlo)

Kdy:  21. 5. 2020 (ZRUŠENO z důvodu aktuálních nařízení vlády!)
V kolik:  17- 21 h 
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová

Seminář nabízí trochu jiný pohled na ne vždy příjemné věci v životě, jako jsou například „negativní“ vlastnosti a emoce, konfliktní a jinak nepříjemné situace a problematické vztahy, takže budeš moci možná úplně poprvé spatřit i tyto nemilované součásti života pod trošku jiným, přívětivějším a především pravdivějším světlem, než doposud. Už jen to s sebou často přináší pochopení, pocit osvobození a možnost změny!

Pokud totiž se svými stinnými kvalitami, které k nám neoddělitelně patří, nezacházíme vědomě a konstruktivním způsobem, mohou začít určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí neplní a obrací ve stagnaci či opak. A nebo také proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí.

Na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se stín v běžném životě manifestuje a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

Přihlášky a podrobnější informace naleznete na mém maitrea-profilu zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 

 


 

CONNECTED BREATHING - Prodýchej se k vnitřní svobodě!

 

UMĚNÍ CELISTVOSTI

9. 10. 2020 17- 21h

30. 1. 2020 17- 21h (proběhlo)

Kdy:   9. 10.  2020 
V kolik:  17- 21h 
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová

Connected breathing je prožitkovou metodou, jak pocítit ve svém těle opět proudit jiskřivou živoucí energii a zažít hluboké setkání sám/sama se sebou až po prožitky jednoty. * Nabízí možnost prodýchat se svými vnitřními bloky a nánosy z minulosti, pomoci při osvobození se od strachů, zpřístupnit si dříve potlačované energetické zdroje a znovuprožívat tak radost ze života. * V kombinaci s doprovodným, emoce oslovujícím hudebním prožitkem, jež prolamuje „ledy“, dochází díky životadárné síle dechu k intenzivnímu nárůstu energie v těle. * Díky nadměrnému okysličení těla se přirozenou formou dostaneš do stavů rozšířeného vědomí, pokud se svému procesu dokážeš oddat. Přes tělo se tak můžeme dostat do kontaktu s hlubšími vrstvami své bytosti a prodýchat se skrze možné blokády až na těchto hlubokých úrovních naší psychiky a vědomí, kde jsou energeticky „zapsány“. 

Pokud chceš oslovit více úrovních své multidimenzionální bytosti - skrze tělo až na úroveň vědomí - a nastartovat tak přirozené sebeozdravné síly organismu,  využij tento energetický „boost“, který ti umožní tvůj vlastní dech! Protože nastartování procesu uzdravení je vždy o dodání chybějící energie do místa, které onemocnělo, stejně jako o současném rozšíření vědomí...Více informací...

 


 

                                             SEMINÁŘE 2019                                            

 

 

 

 

TANEC DUŠE: souznění světla a stínu - Potenciál ukrytý ve stínu

intenzivně-transformační víkend

15.- 17. 11. 2019

 Dům osobního rozvoje Maitrea, Praha 1

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví...

 

 

SVĚTLO A STÍN V TANCI ŽIVOTA

 

Probíhá: MÁ IDEÁLNÍ VÁHA – Pro-cit-ni pro svou pravou velikost!

Začínáme už 18. 10. 2019, tak ať to nepropásnete!! Další kurz se bude otevírat až za rok!

Program MÁ IDEÁLNÍ VÁHA ti nabízí jedinečnou možnost, vyvinout si v procesu 5ti intenzivních setkání: svůj osobní, na míru ušitý, celostně psycho-somaticky laděný program k dosažení a udržení si optimální váhy.

Termíny setkání

1. Pátek 18.10.2019: 17-21h
2. Pátek 22.11.2019: 17-21h
3. Pátek 13.12.2019: 17-21h
4. Pátek 24.1.2020: 17-21h
5. Sobota 29. 2..2020: 10-18h (s přestávkami)

Má ideální váha

V tomto semináři projdeš komplexním procesem pro přepis aktuálního vzorce své (nad)váhy a ukotvením se v nové realitě své ideální váhy. Dojdeš k porozumění, proč klasické hubnoucí strategie a diety, jak je známe z časopisů a všeobecného povědomí, natrvalo nefungují a váha se vrací. Budeš se tak moci jednou provždy odpoutat od nefunkčních pokusů, které jsou jen ztrátou času a energie. Protože pokud nemáme všechny informace k problému v jeho komplexnosti, ne pouze z pohledu zaměřeného na jednu naši část (tělo), tak nemůžeme reálně uspět a pořád dokola se tak točíme v tom samém kruhu nespokojenosti a boje s nadváhou.  Jenomže v tom spočívá právě ten největší problém...Boj se totiž přesným opakem toho, co chceme zažívat, je to tak? Vlastně bychom se chtěli cítit dobře, mám pravdu? Ale cítit se v sobě dobře je naprostým opakem stresu a nespokojenosti se sebou, která je nám bohužel mnohem bližší, než cítit se spokojeně a v přijetí. No a takový stres a nespokojenost například zažíváme, pokud bojujeme proti své váze. Naší výchozí pozicí v přítomnosti je tedy pozice boje a odporu. A my ale už víme, že základy pro svou budoucnost pokládáme právě tím, co ztělesňujeme v přítomném okamžiku! Co si myslíme, cítíme, jak to vyhodnocujeme a čím se na základě tohoto vyhodnocení rozhodujeme BÝT teď a tady. A přesně to pak automaticky energeticky vysíláme.  No a dle předlohy této rezonance, tohoto rezonančního vzorce (vzorec mé váhy v tomto případě) k sobě přitahujeme energie a dění, jež jsou s námi na stejné vlně. Jak z toho ven? Prvním krokem je tedy zastavení se a zvědomnění si svého výchozího bodu. Pokud se mi líbí, co vidím a vytvářím tím, že do toho investuji svou pozornost a energii, fantastické, jen tak dál! Pokud se mi to ale nelíbí, je dobré si uvědomit, že mohu to změnit, když vezmu věci svého života do svých rukou. Ovšem nikoli tím, že svůj výchozí bod zneuctíme a odmítáme!! Tím jen vytváříme stín a posilujeme to, co nechceme. Nikoli tím, že se budeme snažit, aby TO, CO AKTUÁLNĚ JE, nebylo a zmizelo to ze světa. Protože tak vzniká jen větší ne-rovnováha dle zákona polarity tím, že povyšujeme jeden pól skutečnosti (např. štíhlost) nad druhý - a ponižuji tak její opak.  Jak ukazuje zkušenost, tak řešením, které vede ke skutečné změně trvalého rázu, je, že poté, co zbilancuji a uctím svůj výchozí bod, začnu postupně přelaďovat svůj energetický otisk a tomu odpovídající vyzařování. A možná se budeme muset ponořit hlouběji do sebe a uzdravit primární otisk svého problému, uzdravit v sobě nějaký starý iniciální konflikt, abych mohl/a svou minulost propustit a přestala určovat mou přítomnost i budoucnost. A možná že to ani nebude potřeba, protože už se tak stalo a potřebujeme už jen intenzivně podporovat a vyživovat nově se utvářející pole, pole své ideální váhy.  Ať tak nebo tak, je načase začít vylaďovat své vnitřní nastavení a energetické pole tak, aby odpovídalo vibracím našeho budoucího já, své ideální váhy. Poté k sobě budeme moci dle zákona rezonance začít přitahovat vše, co potřebujeme k tomuto sebe-uskutečnění. K tomu, abychom se stali tou verzí sebe, jež již dosáhla své ideální váhy na jemnohmotné úrovni svého vědomí, v srdci i mysli – a tělo bude ochotně tuto změnu následovat.

 A o tomto procesu je i náš Program MÁ IDEÁLNÍ VÁHA. Takže pokud máš pocit, že s tebou náš celostní přístup, vytvořený v souladu s univerzálními zákonitostmi, rezonuje, jsi srdečně vítán/a! Začínáme už 18. 10. 2019, tak ať to nepropásneš! Další kurz se bude otevírat až zase za rok! Těším se na tebe a naši společnou cestu k ideální váze! Simona

Přihlášky a bližší informace k programu nalezenete zde!

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 


 

UMĚNÍ CELISTVOSTI

UMĚNÍ CELISTVOSTI –Tanec světla a stínu v každodenním životě

Celodenní workshop

26. 5. 2019 10-17

Kdy: neděle, 26. 5. 2019
V kolik: 10 - 17 (13- 14 přestávka na oběd)
Kde: Poděbrady, L´Aura: Riegrovo náměstí 33/6
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová
 

1. část: Tanec světla a stínu v každodenním životě (10: 00- 13: 00)

Říká se, že člověk má ve světě polarity, ve kterém žijeme, prý jednom jeden problém- a to je ten, že mu chybí druhá polovina duše. Proto pořád hledáme svou „druhou polovičku“, vlastně neustále něco hledáme, jsme nespokojeni, stále je co vylepšovat nebo máme pocit, že nám něco chybí…A vnímáme to správně, chybí- jen to často, pokud hledáme mimo sebe, hledáme na nesprávném místě a v jiné podobě. Hledáme vlastně svou zastíněnou polovinu přirozenosti, kterou si o sobě zatím neuvědomuje. K tomu, abychom ale mohli žít život ve zdraví a pocitu niterného naplnění, po kterém všichni z hloubi svého srdce toužíme, je potřeba vydat se na cestu za znovuobjevováním své celistvosti a sbírat střípek po střípku, vlastnosti, aspekty, části sebe sama, které jsme od sebe na své dosavadní cestě životem oddělili. Ale ne zcela- tyto existují nadále vytěsněné a potlačené v našem stínu a čekají na to, až je opět integrujeme do svého celistvého systému a začneme je konstruktivním způsobem žít. Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě a konstruktivně, může začít svévolně určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí až příliš často neplní a obrací ve stagnaci a opak toho, o co usilujeme. A nebo proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí. Za tím vším jsou univerzálně působící zákonitosti, které jsou součástí vesmírné hry zvané život, ať si to uvědomujeme či nikoli. Na nás je, abychom se s těmito zákonitostmi uvedli v soulad a znovuobnovili tak ve svém životě rovnováhu.

Na tomto dopoledním workshopu se seznámíš s tím, jak v běžném životě působí univerzální zákonitosti jako jsou rezonance, polarita a stín - a jak je možné tyto zákonitosti konstruktivním způsobem využívat k nastolení a udržení životní rovnováhy a zdraví.

Díky bezprostřednímu meditativnímu prožitku si na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se v běžném životě manifestuje již zmíněný fenomén stínu a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

 

2. část: Spojené dýchání (14: 00- 17: 00)

Tentokrát se už sám/a vydáš na svou vlastní cestu, kterou tě provede tvůj vlastní dech, jeho vnitřní moudrost a léčivá síla, ale také hudba, která rezonančně podpoří tvé prožitky.

Terapie spojeným dechem je technika energetického dýchání podle Dr. Rüdigera Dahlke, který ji ve své praxi využívá již téměř čtyřicet let mimo jiné jako jednu z možných technik integrace stínu či nekonstruktivních psychických vzorců.

Tento výlet do vlastního nitra na perutích vlastního dechu ti umožní načerpat jiskřivou životní energii. V kombinaci se speciálně uzpůsobeným doprovodným hudebním prožitkem se budeš moci ponořit do hlubších oblastí své psychiky a tím také k možným energetickým i psychickým blokádám, kde je možné je přetransformovat.

Díky terapii spojeným dechem a dalším terapeutickým cvičením máme možnost rozpoznat své osobní vzorce a nadto také vlastní tělesné, duševní a spirituální možnosti. Úžasným vedlejším efektem je například odkyselení organismu. Když uvážíme, jak jsme v dnešní době povětšinou překyseleni a že nemoci se daří pouze v kyselém prostředí, představuje spojený dech nejen bonusovou doprovodnou terapii v procesu léčení mnoha onemocnění a je tedy příhodnou metodou k očistě těla i duše, ale funguje i jako prevence, pokud právě žádné viditelné potíže nemáme.

Celistvost

Přihlášky: info@dahlke.cz