Semináře

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

                                        28. 01. 2019 17- 21

Kdy: neděle,  28. 01. 2020 
V kolik:  17- 21 
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová

 

Seminář nabízí trochu jiný pohled na ne vždy příjemné věci v životě, jako jsou například „negativní“ vlastnosti a emoce, konfliktní a jinak nepříjemné situace a problematické vztahy, takže budeš moci možná úplně poprvé spatřit i tyto nemilované součásti života pod trošku jiným, přívětivějším a především pravdivějším světlem, než doposud. Už jen to s sebou často přináší pochopení, pocit osvobození a možnost změny!

Pokud totiž se svými stinnými kvalitami, které k nám neoddělitelně patří, nezacházíme vědomě a konstruktivním způsobem, mohou začít určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí neplní a obrací ve stagnaci či opak. A nebo také proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí.

Na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se stín v běžném životě manifestuje a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

Přihlášky a podrobnější informace naleznete na mém maitrea-profilu zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

 

CONNECTED BREATHING - Prodýchej se k vnitřní svobodě!

30. 01. 2020 17- 21

Kdy: neděle,  30. 01. 2020 
V kolik:  17- 21 
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová

 

Connected breathing je prožitkovou metodou, jak pocítit ve svém těle opět proudit jiskřivou živoucí energii a zažít hluboké setkání sám/sama se sebou až po prožitky jednoty. * Nabízí možnost prodýchat se svými vnitřními bloky a nánosy z minulosti, pomoci při osvobození se od strachů, zpřístupnit si dříve potlačované energetické zdroje a znovuprožívat tak radost ze života. * V kombinaci s doprovodným, emoce oslovujícím hudebním prožitkem, jež prolamuje „ledy“, dochází díky životadárné síle dechu k intenzivnímu nárůstu energie v těle. * Díky nadměrnému okysličení těla se přirozenou formou dostaneš do stavů rozšířeného vědomí, pokud se svému procesu dokážeš oddat. Přes tělo se tak můžeme dostat do kontaktu s hlubšími vrstvami své bytosti a prodýchat se skrze možné blokády až na těchto hlubokých úrovních naší psychiky a vědomí, kde jsou energeticky „zapsány“.

CONNECTED BREATHING

Tam, kam proudí energie, tam opět začíná proudit život, vědomí a s ním uzdravení. Samoozdravné síly těla se uvádí do chodu. Navýšená energie v těle si razí cesty přesně tam, kde dříve energie neproudila a vedena moudrostí našeho těla si hledá cesty, skrze které je potřeba „projít“ – což může být skrze eventuelní „úžiny a úzkosti“, potlačené emoce a vnitřní odpor, abychom teprve poté mohli poté prožít pocit uvolnění a onu šíři a (srdečné) teplo - v ideálním případě prožitky jednoty, které jsou v dnešní době tak nedostatkovou kvalitou - a zároveň kvalitou, která je naší duši toliko blízká!

My všichni totiž v hloubi své duše hledáme všude možně alespoň příchuť tohoto pocitu, který nezřídkakdy ústí v různé závislostní chování... Často právě nevědomky usilujeme o podobné prožitky opětovného (s)plynutí, propojení a bytí v jednotě se vším - onen stav bez odporu, (s)plynutí se vším a „rozpuštění se“ v onom "božském" pocitu beztíže. Tyhle pocity jsme totiž už v tomto životě zažívali (a nějaká část v nás si na to moc dobře vzpomíná!) například ještě v mateřském lůně, kde nebyly žádné rozdíly teplot a rozlišení vně-uvnitř, jen blažený pocit bytí a (s)plynutí se vším, v konečném důsledku (s)plynutí s naší „Božskou podstatou“, kam se naše duše vyvíjí a jednou se do tohoto stavu splynutí opět navrátí.

Zajímavé to začíná být především, když uvážíme, že kontakt s takovýmito (alespoň krátkodobými) prožitky jednoty teprve umožňuje v sobě rozvinout pocit takzvané PRVOTNÍ DŮVĚRY, který představuje jakousi základnu pro naše SEBE-vědomí. A čím více prožitků jednoty zakusíme, tím více se bude posilovat naše rezonance k takovýmto stavům bytí a tím více si jich budeme do života přitahovat, což představuje úžasnou podporu pro znovuobnovení prvotní důvěry ve svět a víry v sebe sama. Connected breathing nabízí také jedinečnou možnost rozpoznat své aktuálně působící osobní vzorce SEBE-pojetí, které nám již neslouží a nadto také netušené vlastní tělesné, duševní a spirituální možnosti a potenciály, které jen čekají na to, až je proměníme v praktické schopnosti!

Úžasným vedlejším efektem je kromě zpřístupnění si dříve "zamrzlé" energie v blokádách, také například odkyselení organismu. Když uvážíme, jak jsme v dnešní době povětšinou překyseleni, a že nemoci se daří pouze v kyselém prostředí, představuje Connected breathing nejen bonusovou doprovodnou terapii v procesu léčení mnoha onemocnění a je tedy příhodnou metodou k očistě jak těla, tak i odkrývání závojů zastiňujících podstatu a potenciály naší duše!

Pokud chceš oslovit více úrovních své multidimenzionální bytosti - skrze tělo až na úroveň vědomí - a nastartovat tak přirozené sebeozdravné síly organismu,  využij tento energetický „boost“, který ti umožní tvůj vlastní dech! Protože nastartování procesu uzdravení je vždy o dodání chybějící energie do místa, které onemocnělo, stejně jako o současném rozšíření vědomí.

Connected breathing není vhodný pro ty, kteří trpí hraniční poruchou osobnosti a nebo mají kardiovaskulární potíže.

 

Přihlášky a podrobnější informace naleznete na mém Maitrea-profilu zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova


 

UMĚNÍ CELISTVOSTIStát se plně člověkem - Síla uzeměné celistvosti

Celodenní workshop

01. 03. 2020 10-17

Kdy: neděle,  01. 03. 2020
V kolik: 10 - 17 (přestávka na oběd)
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová
 

Zkušenost ukazuje, že prav(di)vá spiritualita bez uzemněného pocitu “vtělenosti”, kdy duše dosedne do těla díky přijetí své celistvosti, není tou pravou spiritualitou, ale tak trochu úletem a iluzí. Tato iluze vede dříve či později k často bolestnému střetu s realitou a rozpuštění sebeklamání. Skutečně spirituálním je člověk “vtělený”, který teprve poté dokáže plně ZTĚLESNIT SEBE a svůj esenciální potenciál proměnit v praktické schopnosti. Poté se nám otvírá přístup ke své síle a také manifestační moci -  nad sebou a svým životem. Nepotřebujeme už manipulovat a žít v závislých vztazích, abychom dosahovali naplnění svých potřeb. Cítíme ve svém těle pulzovat tu živost a  zároveň klid a větší jasnost, protože jsme si vědomi SEBE ve větší celistvosti, vědomi vlastních zdrojů pramenících z přijetí se v celistvosti všeho, co k nám patří.  Pak druhé ani !sebe! nepotřebujeme využívat či zneužívat, ale tvoříme a spolupracujeme z pozice vědomí své draho-cennosti a rovno-cennosti... Více informací...

 

Přihlášky a podrobnější informace naleznete na mém Mitrea-profilu zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova


 

ZBOŘIT SRDEČNÍ HRADBY - Léčivá síla zranitelnosti

UMĚNÍ CELISTVOSTI4- denní intenzivní workshop

26. - 29. 03. 2020

Kdy: 26.- 29. 03. 2020
V kolik: 10 - 17 (vždy přestávka na oběd)
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová
 

V tomto intenzivně transformačním semináři se vše bude točit okolo tvého srdce a srdeční inteligence. Seznámíš se například a uzavřeš mír se svým vnitřním sabotérem a poté v sobě aktivuješ vnitřního hrdinu, který nemá strach jít cestou svého srdce. Naučíš se, jak využívat inteligenci svého srdce a získat přístup ke svému niternému kompasu. Správné používání kompasu předpokládá, že kromě rácia a vědomého záměru, jak jsme běžně zvyklí, si přizveme do týmu i další kvality vnitřního navigačního systému - srdeční inteligenci, intuici a inspiraci. Na praktických příkladech ze života si vyzkoušíš, jaké to je, když všech těchto pět kvalit plní svou funkci a navzájem spolupracují, namísto známého boje mezi “hlavou” a srdcem... Více informací...

 

Přihlášky a podrobnější informace naleznete na mém Maitrea-profilu zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 


 

                                    PROBĚHLÉ SEMINÁŘE 2019                                

 


TANEC DUŠE: souznění světla a stínu - Potenciál ukrytý ve stínu

intenzivně-transformační víkend

15.- 17. 11. 2019

 Dům osobního rozvoje Maitrea, Praha 1

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví...

 

 

SVĚTLO A STÍN V TANCI ŽIVOTA

 

Probíhá: MÁ IDEÁLNÍ VÁHA – Pro-cit-ni pro svou pravou velikost!

Začínáme už 18. 10. 2019, tak ať to nepropásnete!! Další kurz se bude otevírat až za rok!

Program MÁ IDEÁLNÍ VÁHA ti nabízí jedinečnou možnost, vyvinout si v procesu 5ti intenzivních setkání: svůj osobní, na míru ušitý, celostně psycho-somaticky laděný program k dosažení a udržení si optimální váhy.

Termíny setkání

1. Pátek 18.10.2019: 17-21h
2. Pátek 22.11.2019: 17-21h
3. Pátek 13.12.2019: 17-21h
4. Pátek 24.1.2020: 17-21h
5. Sobota 29. 2..2020: 10-18h (s přestávkami)

Má ideální váha

V tomto semináři projdeš komplexním procesem pro přepis aktuálního vzorce své (nad)váhy a ukotvením se v nové realitě své ideální váhy. Dojdeš k porozumění, proč klasické hubnoucí strategie a diety, jak je známe z časopisů a všeobecného povědomí, natrvalo nefungují a váha se vrací. Budeš se tak moci jednou provždy odpoutat od nefunkčních pokusů, které jsou jen ztrátou času a energie. Protože pokud nemáme všechny informace k problému v jeho komplexnosti, ne pouze z pohledu zaměřeného na jednu naši část (tělo), tak nemůžeme reálně uspět a pořád dokola se tak točíme v tom samém kruhu nespokojenosti a boje s nadváhou.  Jenomže v tom spočívá právě ten největší problém...Boj se totiž přesným opakem toho, co chceme zažívat, je to tak? Vlastně bychom se chtěli cítit dobře, mám pravdu? Ale cítit se v sobě dobře je naprostým opakem stresu a nespokojenosti se sebou, která je nám bohužel mnohem bližší, než cítit se spokojeně a v přijetí. No a takový stres a nespokojenost například zažíváme, pokud bojujeme proti své váze. Naší výchozí pozicí v přítomnosti je tedy pozice boje a odporu. A my ale už víme, že základy pro svou budoucnost pokládáme právě tím, co ztělesňujeme v přítomném okamžiku! Co si myslíme, cítíme, jak to vyhodnocujeme a čím se na základě tohoto vyhodnocení rozhodujeme BÝT teď a tady. A přesně to pak automaticky energeticky vysíláme.  No a dle předlohy této rezonance, tohoto rezonančního vzorce (vzorec mé váhy v tomto případě) k sobě přitahujeme energie a dění, jež jsou s námi na stejné vlně. Jak z toho ven? Prvním krokem je tedy zastavení se a zvědomnění si svého výchozího bodu. Pokud se mi líbí, co vidím a vytvářím tím, že do toho investuji svou pozornost a energii, fantastické, jen tak dál! Pokud se mi to ale nelíbí, je dobré si uvědomit, že mohu to změnit, když vezmu věci svého života do svých rukou. Ovšem nikoli tím, že svůj výchozí bod zneuctíme a odmítáme!! Tím jen vytváříme stín a posilujeme to, co nechceme. Nikoli tím, že se budeme snažit, aby TO, CO AKTUÁLNĚ JE, nebylo a zmizelo to ze světa. Protože tak vzniká jen větší ne-rovnováha dle zákona polarity tím, že povyšujeme jeden pól skutečnosti (např. štíhlost) nad druhý - a ponižuji tak její opak.  Jak ukazuje zkušenost, tak řešením, které vede ke skutečné změně trvalého rázu, je, že poté, co zbilancuji a uctím svůj výchozí bod, začnu postupně přelaďovat svůj energetický otisk a tomu odpovídající vyzařování. A možná se budeme muset ponořit hlouběji do sebe a uzdravit primární otisk svého problému, uzdravit v sobě nějaký starý iniciální konflikt, abych mohl/a svou minulost propustit a přestala určovat mou přítomnost i budoucnost. A možná že to ani nebude potřeba, protože už se tak stalo a potřebujeme už jen intenzivně podporovat a vyživovat nově se utvářející pole, pole své ideální váhy.  Ať tak nebo tak, je načase začít vylaďovat své vnitřní nastavení a energetické pole tak, aby odpovídalo vibracím našeho budoucího já, své ideální váhy. Poté k sobě budeme moci dle zákona rezonance začít přitahovat vše, co potřebujeme k tomuto sebe-uskutečnění. K tomu, abychom se stali tou verzí sebe, jež již dosáhla své ideální váhy na jemnohmotné úrovni svého vědomí, v srdci i mysli – a tělo bude ochotně tuto změnu následovat.

 A o tomto procesu je i náš Program MÁ IDEÁLNÍ VÁHA. Takže pokud máš pocit, že s tebou náš celostní přístup, vytvořený v souladu s univerzálními zákonitostmi, rezonuje, jsi srdečně vítán/a! Začínáme už 18. 10. 2019, tak ať to nepropásneš! Další kurz se bude otevírat až zase za rok! Těším se na tebe a naši společnou cestu k ideální váze! Simona

Přihlášky a bližší informace k programu nalezenete zde!

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 


 

UMĚNÍ CELISTVOSTI

UMĚNÍ CELISTVOSTI –Tanec světla a stínu v každodenním životě

Celodenní workshop

26. 5. 2019 10-17

Kdy: neděle, 26. 5. 2019
V kolik: 10 - 17 (13- 14 přestávka na oběd)
Kde: Poděbrady, L´Aura: Riegrovo náměstí 33/6
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová
 

1. část: Tanec světla a stínu v každodenním životě (10: 00- 13: 00)

Říká se, že člověk má ve světě polarity, ve kterém žijeme, prý jednom jeden problém- a to je ten, že mu chybí druhá polovina duše. Proto pořád hledáme svou „druhou polovičku“, vlastně neustále něco hledáme, jsme nespokojeni, stále je co vylepšovat nebo máme pocit, že nám něco chybí…A vnímáme to správně, chybí- jen to často, pokud hledáme mimo sebe, hledáme na nesprávném místě a v jiné podobě. Hledáme vlastně svou zastíněnou polovinu přirozenosti, kterou si o sobě zatím neuvědomuje. K tomu, abychom ale mohli žít život ve zdraví a pocitu niterného naplnění, po kterém všichni z hloubi svého srdce toužíme, je potřeba vydat se na cestu za znovuobjevováním své celistvosti a sbírat střípek po střípku, vlastnosti, aspekty, části sebe sama, které jsme od sebe na své dosavadní cestě životem oddělili. Ale ne zcela- tyto existují nadále vytěsněné a potlačené v našem stínu a čekají na to, až je opět integrujeme do svého celistvého systému a začneme je konstruktivním způsobem žít. Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě a konstruktivně, může začít svévolně určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí až příliš často neplní a obrací ve stagnaci a opak toho, o co usilujeme. A nebo proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí. Za tím vším jsou univerzálně působící zákonitosti, které jsou součástí vesmírné hry zvané život, ať si to uvědomujeme či nikoli. Na nás je, abychom se s těmito zákonitostmi uvedli v soulad a znovuobnovili tak ve svém životě rovnováhu.

Na tomto dopoledním workshopu se seznámíš s tím, jak v běžném životě působí univerzální zákonitosti jako jsou rezonance, polarita a stín - a jak je možné tyto zákonitosti konstruktivním způsobem využívat k nastolení a udržení životní rovnováhy a zdraví.

Díky bezprostřednímu meditativnímu prožitku si na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se v běžném životě manifestuje již zmíněný fenomén stínu a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

 

2. část: Spojené dýchání (14: 00- 17: 00)

Tentokrát se už sám/a vydáš na svou vlastní cestu, kterou tě provede tvůj vlastní dech, jeho vnitřní moudrost a léčivá síla, ale také hudba, která rezonančně podpoří tvé prožitky.

Terapie spojeným dechem je technika energetického dýchání podle Dr. Rüdigera Dahlke, který ji ve své praxi využívá již téměř čtyřicet let mimo jiné jako jednu z možných technik integrace stínu či nekonstruktivních psychických vzorců.

Tento výlet do vlastního nitra na perutích vlastního dechu ti umožní načerpat jiskřivou životní energii. V kombinaci se speciálně uzpůsobeným doprovodným hudebním prožitkem se budeš moci ponořit do hlubších oblastí své psychiky a tím také k možným energetickým i psychickým blokádám, kde je možné je přetransformovat.

Díky terapii spojeným dechem a dalším terapeutickým cvičením máme možnost rozpoznat své osobní vzorce a nadto také vlastní tělesné, duševní a spirituální možnosti. Úžasným vedlejším efektem je například odkyselení organismu. Když uvážíme, jak jsme v dnešní době povětšinou překyseleni a že nemoci se daří pouze v kyselém prostředí, představuje spojený dech nejen bonusovou doprovodnou terapii v procesu léčení mnoha onemocnění a je tedy příhodnou metodou k očistě těla i duše, ale funguje i jako prevence, pokud právě žádné viditelné potíže nemáme.

Celistvost

Přihlášky: info@dahlke.cz