Semináře

TANEC DUŠE: souznění světla a stínu - Potenciál ukrytý ve stínu

intenzivně-transformační víkend

15.- 17. 11. 2019

 Dům osobního rozvoje Maitrea, Praha 1

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví...

SVĚTLO A STÍN V TANCI ŽIVOTA

 

UMĚNÍ CELISTVOSTI

UMĚNÍ CELISTVOSTI –Tanec světla a stínu v každodenním životě

Celodenní workshop

26. 5. 2019 10-17

Kdy: neděle, 26. 5. 2019
V kolik: 10 - 17 (13- 14 přestávka na oběd)
Kde: Poděbrady, L´Aura: Riegrovo náměstí 33/6
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová
Cena: 1111,- Kč

1. část: Tanec světla a stínu v každodenním životě (10: 00- 13: 00)

Říká se, že člověk má ve světě polarity, ve kterém žijeme, prý jednom jeden problém- a to je ten, že mu chybí druhá polovina duše. Proto pořád hledáme svou „druhou polovičku“, vlastně neustále něco hledáme, jsme nespokojeni, stále je co vylepšovat nebo máme pocit, že nám něco chybí…A vnímáme to správně, chybí- jen to často, pokud hledáme mimo sebe, hledáme na nesprávném místě a v jiné podobě. Hledáme vlastně svou zastíněnou polovinu přirozenosti, kterou si o sobě zatím neuvědomuje. K tomu, abychom ale mohli žít život ve zdraví a pocitu niterného naplnění, po kterém všichni z hloubi svého srdce toužíme, je potřeba vydat se na cestu za znovuobjevováním své celistvosti a sbírat střípek po střípku, vlastnosti, aspekty, části sebe sama, které jsme od sebe na své dosavadní cestě životem oddělili. Ale ne zcela- tyto existují nadále vytěsněné a potlačené v našem stínu a čekají na to, až je opět integrujeme do svého celistvého systému a začneme je konstruktivním způsobem žít. Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě a konstruktivně, může začít svévolně určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí až příliš často neplní a obrací ve stagnaci a opak toho, o co usilujeme. A nebo proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí. Za tím vším jsou univerzálně působící zákonitosti, které jsou součástí vesmírné hry zvané život, ať si to uvědomujeme či nikoli. Na nás je, abychom se s těmito zákonitostmi uvedli v soulad a znovuobnovili tak ve svém životě rovnováhu.

Na tomto dopoledním workshopu se seznámíš s tím, jak v běžném životě působí univerzální zákonitosti jako jsou rezonance, polarita a stín - a jak je možné tyto zákonitosti konstruktivním způsobem využívat k nastolení a udržení životní rovnováhy a zdraví.

Díky bezprostřednímu meditativnímu prožitku si na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se v běžném životě manifestuje již zmíněný fenomén stínu a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

 

2. část: Spojené dýchání (14: 00- 17: 00)

Tentokrát se už sám/a vydáš na svou vlastní cestu, kterou tě provede tvůj vlastní dech, jeho vnitřní moudrost a léčivá síla, ale také hudba, která rezonančně podpoří tvé prožitky.

Terapie spojeným dechem je technika energetického dýchání podle Dr. Rüdigera Dahlke, který ji ve své praxi využívá již téměř čtyřicet let mimo jiné jako jednu z možných technik integrace stínu či nekonstruktivních psychických vzorců.

Tento výlet do vlastního nitra na perutích vlastního dechu ti umožní načerpat jiskřivou životní energii. V kombinaci se speciálně uzpůsobeným doprovodným hudebním prožitkem se budeš moci ponořit do hlubších oblastí své psychiky a tím také k možným energetickým i psychickým blokádám, kde je možné je přetransformovat.

Díky terapii spojeným dechem a dalším terapeutickým cvičením máme možnost rozpoznat své osobní vzorce a nadto také vlastní tělesné, duševní a spirituální možnosti. Úžasným vedlejším efektem je například odkyselení organismu. Když uvážíme, jak jsme v dnešní době povětšinou překyseleni a že nemoci se daří pouze v kyselém prostředí, představuje spojený dech nejen bonusovou doprovodnou terapii v procesu léčení mnoha onemocnění a je tedy příhodnou metodou k očistě těla i duše, ale funguje i jako prevence, pokud právě žádné viditelné potíže nemáme.

Celistvost

Přihlášky: info@dahlke.cz