Články, rozhovory

Vědomá volba – životní síla a protisíla

Pár řádků od Christiane Beerlandt tom, jak ve světě polarity docházíme k poznání přes protipól…Životní Zdroj, v původní podobě mocný a nekonečně štědrý a plodící, dal ve svém lůně vzniknout dualitě – dvěma silám, jež bychom mohli nazvat „dobro a zlo“, darující život a smrtícím způsobem pohlcující“, zaměřené na pravdu a zdání/lež, „životní síla a protisíla“, přičemž ty první jmenované elementy leží na té samé přímce – a to stejné platí pro ty druhé pojmy.
Celý článek ...


Dech - esence života

Dech je propojen se všemi úrovněmi našeho bytí. Báječným způsobem nás tak podporuje- na cestě k sobě  a k léčení těla a duše. Lékař, psychoterapeut a autor bestsellerů - Dr. Rüdiger Dahlke, nás v následujícím rozhovoru zasvětí do léčivé síly našeho dechu.
Celý článek ...


KÁVA z pohledu psychologické symboliky…

V pojetí Dahlkeho celostní psychosomatiky pracujeme s psychologicko-symbolickým výkladem nemocí. A zrovna tak, jako se dá vykládat symbolické poselství a informace, jež je na pozadí za určitým onemocněním, tak se dá vykládat také symbolika všech forem stvoření- a tedy i například jednotlivých potravin. Vycházíme totiž z toho, že vše, co má nějakou formu, má také nějaký obsah- tedy nese určitou informaci. Pojďme se tedy podívat, jakou in-form-aci v sobě nese káva a co nám poskytuje za informace, pokud k ní máme například zvýšenou afinitu…
Celý článek ...


Nepochybuj a klidně chybuj!

Je tu nový rozhovor se Simonou Frydrychovou, kde se můžete dočíst o tom, proč se nebát dělat chyby a s větší lehkostí tančit životem! Nepochybuj a klidně chybuj! Protože každá "chyba" je chybějícím střípkem k projevení a nalezení tvé jedinečnosti a celistvosti...
Celý článek ...


Simona Frydrychová – Má ideální váha

Simona Frydrychová je pozoruhodná žena, která jde do hloubky ve všech svých konáních, ať už se jedná o vlastní sebepoznání či práci s klienty, které pro změnu provází na cestě jejich (sebe)poznáním. Její duchaplnost a hloubka jejích slov jsou doslova odzbrojující a vytvářejí velmi otevřenou a přátelskou atmosféru. Simona je krásná a éterická, stejně jako silná a moudrá. O tom, jak začala její spolupráce se známým psychosomatikem Dr.Dahlkem, co je program “Má ideální váha” i to, jak její život ovlivnila Světla, se dočtete v následujícím rozhovoru.
Celý článek ...


Léčivá síla spojeného dýchání

Aneb jak pocítit ve svém těle opět proudit živoucí energii a zažít hluboké setkání sama se sebou až po prožitky jednoty…
Také jste si všimli, že ta nejobyčejnější a nejjednodušší řešení bývají těmi nejlepšími? Celý článek ...


Rozhovor se Simonou Frydrychovou na téma hubnutí z pohledu psychosomatiky

Hubnutí je tématem, které občas řešíme snad všichni. „Zaručené návody na hubnutí“ se v médiích objevují víc než dost, a přesto opravdu zhubne jen málokdo. Ve finále si novou váhu udrží jen velmi malé procento lidí. Jsou to ti „bojovníci“, kteří mají pevnou vůli a za každou cenu se striktně drží své diety? Možná. Většinou to však bývají ti, kteří spolu s vnější změnou projdou zároveň i určitou vnitřní proměnou. Celý článek ...


Tajemství životní energie

Co ještě vůbec máme nebo smíme jíst? Dr. Rüdiger Dahlke na téma nových poznatků výzkumu v oblasti výživy, o kterých píše ve své knize s názvem "Das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung" (Tajemství životní energie v naší stravě). Celý článek ...


Dr. Ruediger Dahlke vybudoval nové seminární centrum TamanGa v rakouském Jižním Štýrsku!

Lékař, autor knih a terapeut Rüdiger Dahlke inicioval a vybudoval seminární a zdravotní centrum TamanGa v rakouském jižním Štýrsku. Na základě jeho nové knihy “Strava pro klid v duši- Recepty veganské kuchyně” se vaří v centru vegansky. Rozhovor o prostředí, komercializaci a přání měnit způsoby života. Celý rozhovor ...


Rozhovor s Dr. Ruedigerem Dahlke na téma očkování

Milý pane Dahlke, provozujete v Rakousku své vlastní seminární a léčebné centrum. Co tam svým pacientům nabízíte? Patří k tomu i očkování?

V TamanGa, našem seminárním a postním centru v Jižním Štýrsku přirozeně očkování na programu není, naopak jsme zastánci filosofie, která sází na vlastní zodpovědnost za svůj život, rozšiřování vědomí a přirozené posilování obranyschopnosti. Nabízíme možnost plnohodnotně rostlinného stravování, nejlepší vodu, spoustu přírody, odpočinku a pohybu. Velmi se to v kombinaci s poznatky psychosomatiky ve smyslu mé knihy “Nemoc jako symbol” a stravováním podle “Peace Food” osvědčilo. Celý rozhovor ...


Ruediger Dahlke o principu stínu

Za více než třicet let mé lékařské praxe a zabývání se psychosomatikou, tedy významem obrazů nemocí od „Nemoc jako cesta“ až po „Nemoc jako symbol“, jsem se ve své práci setkával s  centrálními tématy. Samozřejmě to byly zákony života, „zákony osudu“, polarita, rezonance, zákon začátku, učení o archetypech a prvotních principech, ale jedno téma se prolíná veškerou mou prací- a to je téma STÍNU.  Stín je na první pohled jednoduchým konceptem- stín je vše nevědomé. „Já“, se kterým se vědomě identifikujeme, plus „stín“, který je nevědomý, je podle C. G. Junga tzv. „bytostné Já“, tedy dosažení individuace, sebeuskutečnění. Abychom tedy dosáhli sebeuskutečnění, což je cílem života, vývojové cesty a tím také mé psychoterapeutické práce,  je zapotřebí podniknout patřičné  kroky tak, aby JÁ rozšířilo své vědomí na stín, prosvětlit tak stín,  nevědomé zvědomnit. Celý článek ...