MEDITACE ZDARMA: ŽIVOTNÍ KRIZE JAKO ŠANCE K VÝVOJI

Životní krize se mohou stát šancemi, když se k nim postavíme ofenzivně, otevřeme se s nimi spojeným životním přechodům a změnám - a vědomě je zdoláme. Protože tou nejpřirozenější vlastností univerza je neustálý VÝVOJ A EXPANZE, nestálý růst a expanze vědomí. Život je změna, jak se říká, a neustávajícím živoucím rytmem.  A to jak na úrovní makrokosmu, tak na úrovni mikrokosmu, našeho osobního univerza. Takže o tom, že je naší přirozeností jako lidských bytostí a že je nezbytné, neustále růst a vyvíjet se, rozšiřovat si (sebe)vědomí, není pochyb. Na druhou stranu naše univerzum je zároveň univerzem svobodné vůle a vždy se můžeme rozhodnout, jak se ke svému psycho-spirituálnímu růstu postavíme. Můžeme tedy ke svým životním krizím a traumatům let možná dávno minulých, přistupovat s otevřeností a proměnit je ve svou sílu a životní moudrost a využít je v konečném efektu k zpřístupnění si potenciálů a nových schopností ukrytých v pochopení těchto osobních krizí.

Meditace se jmenuje MANDALA: ZÁKLADNÍ MODEL STVOŘENÍ

Tato meditativní cesta tě provede obrazotvornou říší tvého nitra a zasvětí tě do tajů základní předlohy stvoření, mandaly. V mandale vlastního života půjde o to, zorientovat se a zmapovat si svůj osobní výchozí bod, na kterém se právě nacházíš. 

Pravdou je, že ve skutečnosti nás každá krize konfrontuje přinejmenším s možností volby, zda tuto životní výzvu vědomě přijmeme, nebo se budeme všemi silami bránit. To je také rozhodujícím bodem pro to, zda se stane nebezpečím, nebo šancí.