ŽIVOTNÍ KRIZE JAKO ŠANCE K VÝVOJI

Léčebná meditativní CD Dr. Dahlke v češtině

Co bylo mé PROČ ze srdce, že jsem se vlastně tenkrát před lety rozhodla přinést českému publiku tyto éčebné meditace, které vyvinul Dr. Dahlke jako doplněk ke svému učení a knihám? Protože jsem v nich dokázala věci PROCÍTIT na úrovni celé své bytosti, ne pouze pochopit na úrovni rozumu, který už nemohl a byl přetížený, jak se všechna ta řešení, jež jsem hledala, snažil "vymyslet"…

V meditaci se nám nabízí jedinečná možnost synchronizace obou mozkových hemisfér - té  levé, která je více logičtější a oganizovanější a té pravé, ana-logické, umělecké a intuitivní, emocionální atd.,kde jsou doma duševní obrazy a symbolické myšlení, inspirace, fantazie a kreativita, k nám mohou formou PROŽITKU přicházet z hlubin naší duše řešení, které prostě "hlava" sama o sobě v jednostarnnosti, jak ji jsme zvyklí používat,  zkrátka nevymyslí. Protože my ve skutečnosti myslíme celým tělem a tím pádem fyzické prožitky a cítění jsou úzce propojené s naším emocionálním tělem, které  hraje v procesu jakéhokoli uzdravení zásadní roli. Chci především říct, že pouze dohromady, tak jako to můžeme pozorovat na veškerém dění v našem světě polarity, je zapotřebí učit se pracovat a usmířovat v sobě protiklady tak, aby vzájemně spolupracovaly všechny naše součásti, nikoli aby v oddělenosti neustále bojoval rozum/ rácio, s intuicí a emocemi. Obě polarity - myšlení a cítění jsou tu pro nás a byly přímo stvořeny k vzájemnému spolutvoření. Jen si to dovolit, zkoušet to, experimentovat, uvolnit se pro to, aby k nám mohla přijít ta správná řešení ze srdce...

  • meditace je bránou k rozšířeným perspektivám vnímání, poznání, pro-zření na zákl. rozšíření vědomí 
  • představuje most do světa vlastních psychických vzorců a umožňuje jejich zvědomění, což je prvním krokem k uzdravení
  • pomocí imaginace v meditaci je možné psychické vzorce efektivně měnit - jakmile je nová cesta ve vědomí „prošlapána“ tím, že je to prožito na niterné úrovni, může snadněji následovat nové manifestační “přeskládávání” i ve fyzické realitě (např. uzdravení fyzického těla)
  • skutečná, pravdivější řešení k nám přichází v prožitku z hlubších sfér vnitřní duševní moudrosti, když umožníme mysli se zklidnit a poodstoupit stranu - učí umění odosobnění (jako protipól řešení, jež vychází z perspektivy ega a jeho obranných mechanismů) 
  • v meditaci máme možnost dosahovat ke všem úrovním naší bytosti, i k těm, které jsme dosud neznali nebo znát nechtěli (skýtá možnost integrace „chybějícího“/tzv. stínu) 
  • napomáhá nám v sobě kultivovat schopnost vystředění a SCHOPNOST ODDANOSTI PROSTÉMU BYTÍ (jako protipól tlaku na dosahování výkonnosti jako „ctnost“ společnosti let a desetiletí minulých ;-)

ZÁKON POLARITY: Porozumění principu yin-yang a jeho použití v každodennosti

Brzy vychází!

Jak již Goethe formuloval a vložil do úst Mephistovi: " Jsem oné síly část, jež dobro tvoří, ač po zlu chce jen pást." Právě tak jsme na tom i my - jen obráceně. Chceme to dobré a skončíme v protipólu. 2000 let Křesťanství přivedly náboženství lásky do křižáckých tažení a inkvizice. Míroví politici přichází o život skrze násilí a kolik párů se bere ve žhavé lásce, aby pak skončili v ledové nenávisti před rozvodovým soudcem? Ten, kdo se chce vyhnout nedobrým překvapením, je vyzýván, zabývat se a spřátelit s nejmocnějším zákonem tohoto světa, s polaritou.  K tomu slouží obě tyto vedené cesty do vlastního nitra. Pokud jsme si neustále vědomi i protipólu a spoluzahrnujeme ho do svých životních kalkulací, jsme před jeho překvapivým vpádem do života nejúčinněji chráněni.

 

ŽIVOTNÍ KRIZE JAKO ŠANCE K VÝVOJI

 

 

 

 

MEDITACE ZDARMA: ŽIVOTNÍ KRIZE JAKO ŠANCE K VÝVOJI

Životní krize se mohou stát šancemi, když se k nim postavíme ofenzivně, otevřeme se s nimi spojeným životním přechodům a změnám - a vědomě je zdoláme. Protože tou nejpřirozenější vlastností univerza je neustálý VÝVOJ A EXPANZE, nestálý růst a expanze vědomí. Život je změna, jak se říká, a neustávajícím živoucím rytmem.  A to jak na úrovní makrokosmu, tak na úrovni mikrokosmu, našeho osobního univerza. Takže o tom, že je naší přirozeností jako lidských bytostí a že je nezbytné, neustále růst a vyvíjet se, rozšiřovat si (sebe)vědomí, není pochyb. Na druhou stranu naše univerzum je zároveň univerzem svobodné vůle a vždy se můžeme rozhodnout, jak se ke svému psycho-spirituálnímu růstu postavíme. Můžeme tedy ke svým životním krizím a traumatům let možná dávno minulých, přistupovat s otevřeností a proměnit je ve svou sílu a životní moudrost a využít je v konečném efektu k zpřístupnění si potenciálů a nových schopností ukrytých v pochopení těchto osobních krizí.

Meditace se jmenuje MANDALA: ZÁKLADNÍ MODEL STVOŘENÍ

Tato meditativní cesta tě provede obrazotvornou říší tvého nitra a zasvětí tě do tajů základní předlohy stvoření, mandaly. V mandale vlastního života půjde o to, zorientovat se a zmapovat si svůj osobní výchozí bod, na kterém se právě nacházíš. 

Pravdou je, že ve skutečnosti nás každá krize konfrontuje přinejmenším s možností volby, zda tuto životní výzvu vědomě přijmeme, nebo se budeme všemi silami bránit. To je také rozhodujícím bodem pro to, zda se stane nebezpečím, nebo šancí.

LÉČIVÁ SÍLA ODPUŠTĚNÍ: Meditace k odlehčení duše

Dovolit si odpustit může být tím nejcennějším, co vůbec může člověk sám sobě dát, protože se tak oprostí od tíhy minulosti a otevřou se mu nové netušené možnosti, jak začít žít život svobodněji a ve větší lehkosti. Odpuštění je velmi magickým aktem a představuje důležitý milník na každé cestě k uzdravení těla i duše. A tak ten, kdo skutečně odpustí, tak prokáže službu především sám sobě... Odpuštění je navíc naprosto přirozeným reflexem našeho srdce - není to žádná schopnost, kterou bychom se museli učit. Sílu odpuštění je ale možné trénovat a postupně tak v sobě opět probudit tuto nespoutanou léčivou sílu lásky.

Rozvíjení schopnosti pro-pouštět negativní pocity a touhu po odplatě tak dokáže způsobit obsáhlou proměnu v životě. Když místo nenávisti vstoupí láska, místo strachu důvěra, uzavřeli jsme se sebou a světem mír a zdraví nahradí ne-moc a ne-štěstí vystřídá štěstí.

Především v této vypjaté době boje polarit, kterou zažíváme jak ve svém nitru, tak venku ve světě, je důležité, abychom se vědomě rozhodli vystoupit z boje, který nikam nevede - a to po spirále vývoje směrem nahoru tím, že v sobě začneme kultivovat kvalitu přijetí života a sebepřijetí. Tím, že v sobě uzdravíme své vnímání minulosti, pochopíme pravidla hry života a na základě toho skutečně odpustíme - budeme tak moci jednou provždy minulost propustit. Jinak ztrácíme svou budoucnost. Protože když žijeme každý den kopii včerejška, co máme potom za budoucnost? Opakujeme každý den svou minulost. Když nedokážeme odpustit, motáme se v projekcích na své okolí a jsme chyceni ve svém filmu. A to často není jednoduché, se z něj probrat. Nedokážeme se osvobodit a uzdravit, protože nedokážeme propustit svou minulost. Žít v přítomném okamžiku. Známe všichni. Ale kdo to žije? Protože když už se to snažíme žít, tak vytěsňujeme svou minulost a budoucnost, pokud jsme neodpustili. Protože jsme nedokázali odpustit sami sobě za to, co jsme si v minulosti způsobili... A možná, že jsi na naše meditace narazil/a právě teď, v tomto bodě svého života, protože i ty cítíš, že je načase se probudit z toho starého ohraného filmu a přestat si vyprávět pořád ty samé příběhy, které tě stahují dolů a místo toho začít psát svůj budoucí příběh v energii osvobození a pocitu větší lehkosti...

Vedené meditace Léčivá síla odpuštění tě provedou rituálním procesem odpuštění a pomohou ti vzdát se duševního obranného valu zadržované a nahromaděné zlosti a skutečně odpustit - sobě i druhým. 

Obě meditace jsou vedeny s oslovením v ženské formě.

První meditace (cca 36 minut)

Druhá meditace (cca 27 minut)

 

MÉ OSOBNÍ POSELSTVÍ PRO TEBE, POKUD TO MYSLÍŠ S ODPUŠTĚNÍM SKUTEČNĚ VÁŽNĚ...

Mou intencí je usnadnit ti rozpoutat v sobě sílu odpuštění tak, abys ji pak dokázal/a i prakticky uplatnit v celém svém životě. Tak abys to skutečně cítil/a a že to nezůstane pouze na úrovni čistě hlavové záležitosti, kdy máme z toho poté pocit, že to byl jenom nějaký mentální trik a nic se vlastně nezměnilo. A to je právě tou největší výzvou. Když si totiž vygoogluješ, co je to odpuštění, tak tam najdeš spoustu rad a doporučení, ale jedním z nich bude vždy to, že musíš minulost, to, co se ti přihodilo, to, co ti kdo udělal, nebo co jsi ty udělal/a druhým lidem, ať už vědomě nebo nevědomě -  že to všechno musíš začít vidět z jiné perspektivy. Takže vlastně musíš změnit perspektivu svého nahlížení na tu situaci..a.. ponořit se do soucitu. A tak pro sebe svou minulost a všechno, co si o sobě a svém životě vyprávíš, v sobě nově přenastavit, nově pro sebe definovat. A možná že už si také právě všímáš, že tohle všechno pochází hlavně takzvaně “z hlavy”.  To znamená, že náš rozum pak začíná psát nové příběhy, náš rozum začíná zaujímat nové perspektivy vidění věcí, náš rozum si začíná vytvářet nové poznatky, nové domněnky. A už to samo o sobě může být velmi mocným a důležitým krokem, ale je to jen jedna část, jeden puzzle díleček veliké mozaiky zvané odpuštění. A já jsem ta první, pro kterou jsou poznatky, které jsem si posbírala na své cestě odpuštění, velmi důležité.  Ale není to ten první krok, který by vedl k odpuštění. A proto bych ti chtěla teď, než se vydáš na následující cestu odpuštění pozvat k tomu,  aby ses ponořil/a  do tohoto rituálu také svým srdcem - tou částí tebe, kde je opravdu všechno možné…. Mým záměrem je doprovodit tě na tvé cestě odpuštění, kde budeš schopen/a odpustit skutečně na základě toho, že ho prožiješ ve svém srdci - a kde si sebou vezmeš na tuto cestu hlavu s sebou. Nikoli obráceně… tedy odpustit hlavou a pak  že možná někde po cestě zakopneš o své srdce. Protože to zkrátka nefunguje. Neboť tvoje srdce ví, jak funguje odpuštění. Pro tvé srdce je odpuštění přirozeným reflexem a na tobě je, abys tuto tuto otevřenost trénovala znovu a znovu a nechal/a ji postupně přejít do celého tvého systému, takzvaně do masa a kostí. 

 

A možná, že znáš lidi, kteří se už dlouho pokouší odpustit… odpustit přes hlavu, všechno to pochopit, pochopit minulost, pochopit to, co se stalo, porozumět a vžít se do druhých lidí a tím to všechno pochopit. Ale to neznamená, že tímto způsobem dokážeme bezpodmínečně odpustit. Naše hlava s tím takto dokáže možná lépe pracovat a uklidnit se, což už je důležitý krok! Ale možná taky znáš lidi, kteří se takto snaží všemu porozumět, ale přesto touto strategií nedokázali svou minulost propustit, a uzavřít ji. Něčemu rozumět, neznamená zároveň že potom dokážeme skutečně odpustit a že se dokážeme skutečně svobodit. Protože hlava to nedokáže plně pochopit, musí to udát na úrovni srdce- musí to pochopit a od-PUSTIT to tvé tělo! Proto si dovol v první řadě CÍTIT a nesnaž se všemu za každou cenu porozumět. 

Doporučuji přečíst si také v záložce Aplikace v životě u bodu PREVENCE ONEMOCNĚNÍ, jak souvisí odpuštění s uzdravením.

Ze srdce, Simona

 

Simona Frydrychová

ZDRAVÁ ZÁDA

Velká většina dnešní populace z vlastní zkušenosti ví, co jsou bolesti zad.  Nosíme toho dnes pravděpodobně příliš „na svých bedrech“. Nechali jsme si toho tam i v přeneseném slova smyslu možná naložit více, než jsme vůbec ochotni nést...

Obě vedené meditace pomohou skrze niterný prožitek osvětlit a zvědomit si duševní pozadí takovýchto vlastních nevědomých vzorců přetěžování se. Budou při tom hrát roli například témata jako upřímnost a rovnost, pokora a pokoření.

Kdo díky takovému uvědomění rozpozná, co vše s sebou životem vláčí na svých ramenou a pod tíhou čeho se doslova i obrazně ohýbá, tomu se nabízí šance, takováto břemena vědomě odložit a v budoucnu nést vědoměji to, co je doopravdy ochoten nést. Obojí ale odlehčí bolestem. Pro podstatné věci se ve svém životě může napřímit a narovnat jen ten, kdo odložil ty nepodstatné.

První meditace (cca 31 minut) objevení duševního vzorce, který symbolicky odráží a formuje problém se zády (např. bolesti, skolióza atd.) na fyzické úrovni

Druhá meditace (cca 37 minut) vás provede hlubším zvědomněním, procesem přijetí a transformací starého, nevědomého psychického nastavení v nový upřímný a konstruktivní vzorec, který představuje předlohu nového psychického nastavení pro zdravá záda.

PRÁCE SE STÍNEM

Kdo identifikuje, konfrontuje a nakonec přijme své stinné stránky, získá přístup k jednomu z nejsilnějších, ne-li nejmocnějších zdrojů energie vůbec. Neboť to, co nás stojí nejvíce energie, je právě potlačování vlastních stinných stránek, které jsou ovšem naší nedílnou součástí. Osvobození stínu a jeho vynesení na světlo vědomí tak hraje prvořadou úlohu na každé opravdové cestě vývoje.

Toto CD, které obsahuje 2 vedené meditace, vás provede procesem uvědomění si, vědomého konfrontování a postupného přijetí vlastních individuálních stinných stránek a stínových témat, které nejsou zpracované a tak si je často už ani neuvědomujeme. Potom dochází k tomu, že se nám zrcadlí  v životě v podobě různých nepříjemných situací, překážek, sporů, anebo i tělesných či duševních symptomů a mohou tak postupně vést až ke vzniku tělesných obtíží, nemocí či k různým životním zvratům. Jsou to často témata, která nás nějakým způsobem rozčilují, snažíme se s nimi prostřednictvím projekce bojovat na druhých lidech nebo životních situacích a míváme pocit, že se nás ovšem tato rušivá témata v žádném případě netýkají a jsou pouze věcí druhých lidí, na kterých je vidíme o to zřetelněji podle výroku „Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš?“

Již pouhým uvědoměním si těchto vlastních stinných stránek a jejich integrací z nevědomé roviny psýche do svého vědomí jim tam vezmeme živnou půdu a tato témata a jejich rušivý vliv nad námi poté ztrácí moc a nemusejí nám již nadále přicházet do života a znepříjemňovat ho. Každopádně na nás již alespoň nemají onen rušivý vliv a negativní náboj, protože se jejich integrací zase o něco rozšíří vědomí a jsme pak schopni na ně nahlížet z určitého nadhledu. Vždy nás rozčiluje pouze to, co jsme ze svého života a vědomí vytěsnili a odřízli se tak od tohoto tématu. A v důsledku toho máme tendenci namlouvat si, že toto není naší součástí. Ale všichni v sobě máme obsaženo všechno a na cestě svého vývoje a evoluce vědomí jsme vyzýváni k tomu, abychom se přijali ve své celistvosti, tzn. jak s tím “dobrým“ (to, s čím se identifikujeme a říkáme, ano, to jsem já, je to tudíž vědomé) ale i s tím, s čím máme nějaký problém a nechceme to ve svém životě přijmout a bojujeme proti tomu (nevědomá, stínová témata).

To, co ze svého života vyčleňujeme, mívá zkrátka tendenci opět vtrhnout zpět skrze stín a dává nám tak nekonečné příležitosti, abychom pochopili jeho poselství, vystoupili z projekce a přijali tak zodpovědnost za svůj život a vypořádali se se svými nevědomými obsahy, stíny. Tím, že prohlédneme poselství svého stínu, objevíme v  konečném efektu i úžasné poklady a potenciál nových možností, který se za ním ukrývá, pokud mu dovolíme opět vystoupit na světlo vědomí. Podrobnější informace k tématice stínu si můžete přečíst ve článku „Ruediger Dahlke o principu stínu“.

První meditace (cca 37 minut) představuje úvod, je jakousi přípravnou fází v odlehčenější formě pro práci se stinnými stránkami, která následuje v druhé meditaci. Dochází zde k relativizaci dosavadního pohledu a přístupu. Navíc se zamýšlíme nad tím, zda chceme problémy nyní a v budoucnu vidět a přijímat jako výzvy a nechat se jimi podněcovat a podporovat anebo chceme jít dál cestou odporu proti všemu možnému i nemožnému a všem, kteří nám nejsou vhod.

V druhé meditaci (cca 40 minut) se nabízí posluchači možnost, setkat se sám se sebou, podívat se do vnitřního zrcadla a rozpoznat to pravé, skutečné a tím také osvobozující vlastní já skrývající se za fasádou se svými stíny. Dochází zde k relativizaci problematiky na základě toho, že je posluchač nyní již vyzbrojen upřímností a dostavuje se porozumění a pochopení. Také pocit větší svobody a z toho plynoucí odlehčení a úleva, a možná už i také radost na této cestě, kdy se díváme jako do zrcadla na všechny nepřátele a nepříjemnosti života.

 

Dr. Ruediger Dahlke

Objednat v digitální podobě

 

 

"Poslechla jsem Vaše CD. Je to paráda!!! Jelikož jsem pročetla knihy dr. Dahlkeho a dava mi to smysl, tak jsem tušila,co mne zhruba čeká. Přesto jsem se dostala do hloubky své duše a bylo to obohacující,plné tzv. ,,aha,, momentů a chvilema jsem se zasmála nad tím, jak jednoduché, ale vlastě v reálném životě složité to je Dekuji moc za takovy nevyčislitelný dárek" Olga

MŮJ VNITŘNÍ LÉKAŘ

Vedené meditace k aktivování léčivých sil ve vlastním nitru

CD obsahuje 2 vedené meditace, které vás zavedou do hlubin vašeho těla a provedou vás procesem jeho ozdravování.

Náš „vnitřní lékař“, jak již Paracelsus nazýval tohoto vnitřního léčitele, nás může v ideálním případě propojit s našimi samoozdravnými silami, které dřímají v nitru každého z nás. Dříve ještě lékaři věděli, že příroda může léčit, lékař ale pouze ošetřovat. Je tomu stále tak, jen si to dnes již mnozí lékaři neuvědomují. „Vnitřní lékař“ je představitelem této naší vnitřní přirozenosti, která je sama o sobě schopna léčit, a tak má ty nejlepší předpoklady uvést do chodu ozdravné procesy.

Obě dvě cesty do hlubin nitra, které obsahují tato 2 CD, toho využívají v rámci vedených meditací, které skrze doprovodnou hlubokou relaxaci vytváří dokonalý základ pro prožitky uzdravování. Když se tělo navenek uvede do klidu a duše se zklidní vnitřně, mají vlastní regenerační schopnosti ty nejlepší šance.

Přidanou hodnotou této meditativní cesty do nitra je účinek rituálu, neboť rituály mobilizují síly, které si dodnes sice neumíme vysvětlit, jejichž účinky ovšem pociťujeme a zažíváme stejně znatelně, jako naši dávní předci.

První meditace (cca 40 minut) je určena k celkovému uvědomění si a energetizaci organismu, aby energie mohl volně proudit. V principu jde totiž o to, že tam, odkud se v těle stáhne vědomí, tam nemůže volně proudit energie a tato část je poté náchylná k onemocnění.

Druhá meditace (cca 40 minut) představuje jakýsi léčebný rituál. Věnuje již cíleně problematickým částem těla či orgánům prostřednictvím „vnitřního lékaře“, který putuje po celém těle a cíleně ozdravuje to, co je zrovna potřeba.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte meditace v žádném případě, pokud zrovna řídíte auto nebo nějaký jiný (pří)stroj!!! Vedené meditace navozují pocit hlubokého uvolnění. Proto není vhodné je používat ani v případě, že se věnujete nějaké aktivitě, která vyžaduje vaši vědomou pozornost a při které není dobré se rozptylovat. 

POUČENÍ K MOŽNÉMU PRODLENÍ: Objednané meditace jsou autorozovány ke stažení 2x denně - a to v ranních a večerních hodinách. Prosíme tedy o strpení, pokud Vám zatím nepřišel autorizační email s přístupovým odkazem k zakoupeným meditacím. Přístupové údaje obdržíte avšak maximálně do 14ti hodin od zaplacení Vaší objednávky. 

Děkujeme za Vaše pochopení a přejeme spoustu léčivých okamžiků na Vašich jedinečných cestách do vlastního nitra!

 

 

 


 

 

 

Texty meditací: Dr. med. Ruediger Dahlke

Překlad a prezentace: Mgr. Simona Frydrychová

Hudba: Bruce Werber/ Claudia Fried

Kontaktní osoba:

Simona Frydrychová
Email: info@dahlke.cz
Mobil: +420 724 050 794
IČO: 87711591
Za Špačkárnou 2737/6
434 01 Most