Léčebná meditativní CD Dr. Dahlke v češtině

ZDRAVÁ ZÁDA

Velká většina dnešní populace z vlastní zkušenosti ví, co jsou bolesti zad.  Nosíme toho dnes pravděpodobně příliš „na svých bedrech“. Nechali jsme si toho tam i v přeneseném slova smyslu možná naložit více, než jsme vůbec ochotni nést...

Obě vedené meditace pomohou skrze niterný prožitek osvětlit a zvědomit si duševní pozadí takovýchto vlastních nevědomých vzorců přetěžování se. Budou při tom hrát roli například témata jako upřímnost a rovnost, pokora a pokoření.

Kdo díky takovému uvědomění rozpozná, co vše s sebou životem vláčí na svých ramenou a pod tíhou čeho se doslova i obrazně ohýbá, tomu se nabízí šance, takováto břemena vědomě odložit a v budoucnu nést vědoměji to, co je doopravdy ochoten nést. Obojí ale odlehčí bolestem. Pro podstatné věci se ve svém životě může napřímit a narovnat jen ten, kdo odložil ty nepodstatné.

První meditace (cca 31 minut) objevení duševního vzorce, který symbolicky odráží a formuje problém se zády (např. bolesti, skolióza atd.) na fyzické úrovni

Druhá meditace (cca 37 minut) vás provede hlubším zvědomněním, procesem přijetí a transformací starého, nevědomého psychického nastavení v nový upřímný a konstruktivní vzorec, který představuje předlohu nového psychického nastavení pro zdravá záda.

PRÁCE SE STÍNEM

Kdo identifikuje, konfrontuje a nakonec přijme své stinné stránky, získá přístup k jednomu z nejsilnějších, ne-li nejmocnějších zdrojů energie vůbec. Neboť to, co nás stojí nejvíce energie, je právě potlačování vlastních stinných stránek, které jsou ovšem naší nedílnou součástí. Osvobození stínu a jeho vynesení na světlo vědomí tak hraje prvořadou úlohu na každé opravdové cestě vývoje.

Toto CD, které obsahuje 2 vedené meditace, vás provede procesem uvědomění si, vědomého konfrontování a postupného přijetí vlastních individuálních stinných stránek a stínových témat, které nejsou zpracované a tak si je často už ani neuvědomujeme. Potom dochází k tomu, že se nám zrcadlí  v životě v podobě různých nepříjemných situací, překážek, sporů, anebo i tělesných či duševních symptomů a mohou tak postupně vést až ke vzniku tělesných obtíží, nemocí či k různým životním zvratům. Jsou to často témata, která nás nějakým způsobem rozčilují, snažíme se s nimi prostřednictvím projekce bojovat na druhých lidech nebo životních situacích a míváme pocit, že se nás ovšem tato rušivá témata v žádném případě netýkají a jsou pouze věcí druhých lidí, na kterých je vidíme o to zřetelněji podle výroku „Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš?“

Již pouhým uvědoměním si těchto vlastních stinných stránek a jejich integrací z nevědomé roviny psýche do svého vědomí jim tam vezmeme živnou půdu a tato témata a jejich rušivý vliv nad námi poté ztrácí moc a nemusejí nám již nadále přicházet do života a znepříjemňovat ho. Každopádně na nás již alespoň nemají onen rušivý vliv a negativní náboj, protože se jejich integrací zase o něco rozšíří vědomí a jsme pak schopni na ně nahlížet z určitého nadhledu. Vždy nás rozčiluje pouze to, co jsme ze svého života a vědomí vytěsnili a odřízli se tak od tohoto tématu. A v důsledku toho máme tendenci namlouvat si, že toto není naší součástí. Ale všichni v sobě máme obsaženo všechno a na cestě svého vývoje a evoluce vědomí jsme vyzýváni k tomu, abychom se přijali ve své celistvosti, tzn. jak s tím “dobrým“ (to, s čím se identifikujeme a říkáme, ano, to jsem já, je to tudíž vědomé) ale i s tím, s čím máme nějaký problém a nechceme to ve svém životě přijmout a bojujeme proti tomu (nevědomá, stínová témata).

To, co ze svého života vyčleňujeme, mívá zkrátka tendenci opět vtrhnout zpět skrze stín a dává nám tak nekonečné příležitosti, abychom pochopili jeho poselství, vystoupili z projekce a přijali tak zodpovědnost za svůj život a vypořádali se se svými nevědomými obsahy, stíny. Tím, že prohlédneme poselství svého stínu, objevíme v  konečném efektu i úžasné poklady a potenciál nových možností, který se za ním ukrývá, pokud mu dovolíme opět vystoupit na světlo vědomí. Podrobnější informace k tématice stínu si můžete přečíst ve článku „Ruediger Dahlke o principu stínu“.

První meditace (cca 37 minut) představuje úvod, je jakousi přípravnou fází v odlehčenější formě pro práci se stinnými stránkami, která následuje v druhé meditaci. Dochází zde k relativizaci dosavadního pohledu a přístupu. Navíc se zamýšlíme nad tím, zda chceme problémy nyní a v budoucnu vidět a přijímat jako výzvy a nechat se jimi podněcovat a podporovat anebo chceme jít dál cestou odporu proti všemu možnému i nemožnému a všem, kteří nám nejsou vhod.

V druhé meditaci (cca 40 minut) se nabízí posluchači možnost, setkat se sám se sebou, podívat se do vnitřního zrcadla a rozpoznat to pravé, skutečné a tím také osvobozující vlastní já skrývající se za fasádou se svými stíny. Dochází zde k relativizaci problematiky na základě toho, že je posluchač nyní již vyzbrojen upřímností a dostavuje se porozumění a pochopení. Také pocit větší svobody a z toho plynoucí odlehčení a úleva, a možná už i také radost na této cestě, kdy se díváme jako do zrcadla na všechny nepřátele a nepříjemnosti života.

MŮJ VNITŘNÍ LÉKAŘ

Vedené meditace k aktivování léčivých sil ve vlastním nitru

CD obsahuje 2 vedené meditace, které vás zavedou do hlubin vašeho těla a provedou vás procesem jeho ozdravování.

Náš „vnitřní lékař“, jak již Paracelsus nazýval tohoto vnitřního léčitele, nás může v ideálním případě propojit s našimi samoozdravnými silami, které dřímají v nitru každého z nás. Dříve ještě lékaři věděli, že příroda může léčit, lékař ale pouze ošetřovat. Je tomu stále tak, jen si to dnes již mnozí lékaři neuvědomují. „Vnitřní lékař“ je představitelem této naší vnitřní přirozenosti, která je sama o sobě schopna léčit, a tak má ty nejlepší předpoklady uvést do chodu ozdravné procesy.

Obě dvě cesty do hlubin nitra, které obsahují tato 2 CD, toho využívají v rámci vedených meditací, které skrze doprovodnou hlubokou relaxaci vytváří dokonalý základ pro prožitky uzdravování. Když se tělo navenek uvede do klidu a duše se zklidní vnitřně, mají vlastní regenerační schopnosti ty nejlepší šance.

Přidanou hodnotou této meditativní cesty do nitra je účinek rituálu, neboť rituály mobilizují síly, které si dodnes sice neumíme vysvětlit, jejichž účinky ovšem pociťujeme a zažíváme stejně znatelně, jako naši dávní předci.

První meditace (cca 40 minut) je určena k celkovému uvědomění si a energetizaci organismu, aby energie mohl volně proudit. V principu jde totiž o to, že tam, odkud se v těle stáhne vědomí, tam nemůže volně proudit energie a tato část je poté náchylná k onemocnění.

Druhá meditace (cca 40 minut) představuje jakýsi léčebný rituál. Věnuje již cíleně problematickým částem těla či orgánům prostřednictvím „vnitřního lékaře“, který putuje po celém těle a cíleně ozdravuje to, co je zrovna potřeba.

 

Kontaktní osoba:

Simona Frydrychová

Email: info@dahlke.cz

Mobil: +420 724 050 794

IČO: 87711591

Za Špačkárnou 2737/6

434 01 Most