top of page

Ukonči hru na schovávanou se svým pravým potenciálem!

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png
Ruediger_Simona_Titel.jpg

Online seminář s
Dr. med. Ruedigerem Dahlke:
ZÁKONY OSUDU
Pravidla hry pro život 

Společně začínáme 3. 2. 2023!

Kosmická hra zvaná život má svá pravidla 

Život je ve své podstatě hra. Je jasné, že abychom měli nějakou šanci na úspěch v jakékoli hře, tak než začneme hrát, seznámíme se s jejími pravidly, je to tak? U sportovních her s tím nemáme problém a přijde nám logické, seznámit se s pravidly hry, než se začneme pokoušet v ní uspět. Avšak co se týče  kosmické hry zvané život tento užitečný fakt bere na vědomí pouze málokdo. Běžnou realitou většiny lidí pak je, že se bezhlavě a nevědomým způsobem vrhají do života a hrají svou hru z naprosto nevýhodné pozice, což vede k odpovídajícím výsledkům. 

 

Fakt je, že realita jednoduše působí v souladu s univerzálním řádem, ať už si jsme dokonalosti vyššího řádu vědomi, nebo ne. Ať už tyto síly díky znalosti podstaty jejich působení používáme ve svůj prospěch a nebo je používáme nevědomě a spíše se neustále se životem "pereme".

 

Pokud jsme ale se životem naladěni na stejné vlně, dokážeme ho přijímat s větší mírou pochopení,  s nesrovnatelně větší lehkostí a jsme schopni vnímat magické momenty skutečného pocitu štěstí & vnitřní naplněnosti. Zkrátka dokážeme prožívat úplně jiné dimenze pocitu, že jsme skutečně naživu, že nás život baví a má nějaký smysl.

Dílem každého z nás, jako myslících bytostí, je, se v procesu spolutvoření ve hře života, rozhodovat, jak chceme žít a volit si k tomu strategie, které mají moc takový život skutečně vytvářet. Tento seminář ti představí takovéto strategie, které vedou ke skutečnému úspěchu a vrhne světlo také na všeobecně rozšířené mýty v kontextu úspěšného zvládání důmyslné hry života.

Mgr. Simona Frydrychová
Host semináře

Díky dlouholetému zkoumání tajemství souladu jsem postupně bořila vlastní nefunkční vzorce myšlení a měnila osobní rezonanční pole. Začala jsem stavět na stabilních základech z pozice budování energetického souladu s proudem života a postupně jsem měnila svou osobní realitu radikálním způsobem ve všech oblastech života.

 

Mou cestu před 16 lety odstartovala životní krize, během které jsem se seznámila s dílem Ruedigera Dahlke a jeho Zákony osudu - pravidly hry pro život. Díky tomu jsem se začala stále více rozpomínat na univerzální řád za životním děním. Vneslo mi to do života řád a uvědomění vlastní tvůrčí moci a aktivovalo schopnost žít svůj nejlepší život. Toto poznání se mi osvědčilo jako základ vzdělání a klíč k svobodnému, šťastnému a naplněnému životu. Znalost těchto základních univerzálních zákonitostí z mého pohledu představuje podstatu úspěšného spolu-tvoření v nové éře lidství, na jejímž prahu se právě kolektivně nacházíme a kde se vše točí okolo chápání PRINCIPU PRODUCHOVŇOVÁNÍ HMOTY.

Podělím se s vámi o zásadní aha momenty, které byly milníky na mé cestě slaďování se se životem a napojení se na jeho univerzální inteligenci a podporu.

Pochopení principů může být naprostý "gamechanger" ve  hře tvého života

V semináři ZÁKONY OSUDU - pravidla hry pro život, jak je Rüdiger Dahlke nazval, tě autor osobně provede světem univerzálně působících duchovních principů. Zasvětí tě do těch nejdůležitějších zákonitostí a pravidel.  Program je doslova nabitý neotřelými úhly pohledu a perspektivami, jak je možné se dívat na věci zcela nově a netradičním, zato osvědčeným způsobem, který přináší skutečné výsledky a stabilní základy, na kterých se dá spolehlivě stavět.   

Společně si osvětlíme podstatu toho, jak se projevuje život v materiální realitě jako odraz našeho zacházení s univerzálními zákonitostmi - a to buď jako soulad a nebo nesoulad, buď jako rovnováha a nebo nerovnováha na úrovni našeho osobního i kolektivního vědomí. Míru souladu a rovnováhy, kterou si tvoříme svým vědomým či nevědomým zacházením s univerzálními silami života pak zažíváme jako svou osobní "realitu".  

Seminář je pozvánkou a inspirací, jak přistupovat k životu inteligentně, to znamená seznámit se s principy, na kterých funguje, volit vhodné strategie v souladu se svým záměrem a poté se pustit do hry. Výhodou vědomého zacházení díky přístupu k těm správným informacím, je, že se nám otevírají možnosti, jak převzít proces utváření svého života do vlastních rukou a mít pod kontrolou svůj díl spolutvoření - a zároveň dokázat využívat ve svůj prospěch i to, co nám život přináší a není v naší moci.

 

Když poznáme princip fungování věcí, můžeme se začít učit slaďovat s přirozeným proudem života, místo mrhání silami a energií na boj s přirozenou povahou života. A to je prostě úplně jiný životní "feeling"!

Obsah semináře

VIDEO SEMINÁŘ S RUEDIGEREM DAHLKE

Rüdiger_Landingpage.jpg
 • Kompletní záznam celodenního semináře Zákony osudu - pravidla hry pro život v českém znění

VIDEO INSPIRACE

SE SIMONOU FRYDRYCHOVOU

Simona_landingpage.jpg
 • Doplňující videopříspěvky s tipy a vychytávkami k tématu z praxe jako součást každého modulu

INTEGRACE &
PRAKTICKÁ SEBEPOZNÁVACÍ ČÁST

Ruediger_Simona_Titel_edited.jpg
 • Meditativní cesty do nitra pro lepší intuitivní pochopení, v českém znění - autor RUEDIGER

 • Pracovní listy s otázkami k sebereflexi a uvědomnění si svých rezonancí, které je odrazovým můstkem ke změně - autor SIMONA

Co se naučíš a co ti seminář přinese?

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Rozšíření vědomí a schopnost dívat se na život realisticky 

 • Obdržíš informace, které pomohly lidem, kteří dnes smějí žít úspěšný život postaveného na stabilních základech - díky pochopení a uplatnění principů energetického souladu a rovnováhy, na kterých vibruje život na planetě Zemi.  Pro-CIT-neš pro život takový, jaký je a osvobodíš se od nefungujících všeobecně rozšířených mýtů, které evidentně nevedou k úspěchu, i přesto, že jsou nám mnohé z nich stále ještě masově předkládány jako jediná řešení.
   

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Objevíš řád a pořádek za věcmi a uvědomíš si magii vlastní tvůrčí moci

 • Uvědomění, jak je možné hrát ve svém životě v roli mocného tvůrce, smysluplným a inteligentním způsobem

 • objevíš vyšší řád za věcmi na podkladě nesčetným příkladů demonstrovných m. j. na kolektivním světovém dění - pro lepší pochopení a zařazení si jednotlivých zákonitostí do kontextu vlastního života a to včetně SVĚTLÝCH I STINNÝCH STRÁNEK při jejich používání 

 

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Identifikuješ své rezonance 

 • díky vedeným cestám do nitra poznáš své vzorce vztahování se ke světu a osobní rezonance - jak pozitivní, tak negativní

 • ...protože uvědomění je odrazovým můstkem k tomu, abychom mohli své rezonance (z)měnit  

 • ...a díky uvědomění, učinění nového rozhodnutí a následným akčním krokům ke změně, dokážeme měnit své energetické vyzařování a stávat se tak magnetem pro to, co chceme zažívat

 • otevírají se nám zcela nové a netušené možnosti, jak se svými rezonancemi zacházet smysluplně ve všech oblastech svého života - od utváření partnerských a obecně mezilidských vztahů, přes sebeléčení, až po budování života v hojnosti a naplněného života tak, aby tě to tady  bavilo
   

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Možnost stavět na stabilních základech

 • díky pochopení souladu a rovnováhy, na nichž život funguje 

 • na základě pochopení rozdílu mezi vrtkavým krátkodobým řešením (kompenzace) - a mezi tím, co je opravdové a udržitelné řešení a má sílu&odolnost se prosadit ve fyzické realitě dlouhodobě (soulad)

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Prozření pro podstatu dobra a zla 

 • zjistíš, jaké jsou stinné stránky obecně rozšířeného tzv. černo-bílého vidění věcí zakládajícího se na dogmatickém myšlení

 • dozvíš se, co je smysluplnou alternativou a jak zacházet s duální povahou života na planetě Zemi 

 •  nové poznání umožňuje rozvíjet schopnost činit pro sebe ta správná a moc-ná rozhodnutí
   

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Connecting the dots

 • spojíš si širší souvislosti

 • rozšíříš si osobní SEBE-vědomí
   

shutterstock_686328499.jpg

GOLD VERZE
Základy & použití v každodenním životě

První modul

Hintergrund_Modul01.jpg
 • Úvod do pravidel hry zvané život

 • Představení zákonů osudu a jejich HIERARCHIE

 • Tajemství SOU-LADU a ROVNO-VÁHY jako základ úspěšného zhmotňování (manifestace)

Druhý modul

Hintergrund_Modul02.jpg
 • ZÁKON ZAČÁTKU

 • ZÁKON REZONANCE (PŘITAŽLIVOSTI)

 • Osobní rezonanční pole vědomí - proč k sobě zrovna přitahujeme to, co právě zažíváme

 • Schopnost úspěšně  manifestovat díky  pochopení vzájemné souhry působení zákonů osudu

Třetí modul

Hintergrund_Modul03.jpg
 • ZÁKON POLARITY - jeho geniální dokonalost i ošidné nástrahy

 • Překážky na cestě ZHMOTŇOVÁNÍ a jak je úspěšně překonávat 

 • Znovunastolení ROVNO-VÁHY

Čtvrtý modul

Hintergrund_Modul04.jpg
 • STÍN

 • Vzájemná souhra zákonů osudu v širším kontextu

 • UNIVERZÁLNÍ ŘÁD

 • ZÁZRAKY

IMG_3236_edited.jpg

Ruediger Dahlke a Simona Frydrychová jsou sehraným týmem a navzájem se skvěle doplňují.

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Ruediger vyniká obrovským všeobecným přehledem, což mu umožňuje obsáhnout komplexitu tématu. Zábavnou formou názorně demonstruje probíranou látku s důvtipem jemu vlastním a jeho vyprávění je plné příběhů ze života.  Kromě toho jako probuzený spirituální leader a znalec starodávných mýtů plných prastaré, nadčasové moudrosti, propojuje pradávné nadčasové vědění s moderní spiritualitou a zprostředkovává tak podstatu jednoty těla, duše a mysli.

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Simona jako "hvězdná duše" a vizionář nové éry života na Zemi vám předá tipy a vychytávky z praxe, které nasbírala za 16 let intenzivního aplikování univerzálních zákonitostí v praxi.

shutterstock_482226280 2_edited.jpg
Žádné dostupné plányPlány, které jsou dostupné ke koupi najdete zde.
 • 4 informacemi a příklady ze života nabité moduly
   

 • Kompletni videozáznam semináře s Ruedigerem (7 hodin)
   

 • Inspirativní videolekce se Simonou - každý modul
   

 • 6 vedených meditací R. Dahlke k jednotlivým zákonům
   

 • 2 videozáznamy s odpověďmi na vaše nejčastější otázky
   

 • Pracovní listy k integraci tématu - každý modul
   

 • Samostudium s přístupem do uzavřené Face Book skupiny
   

 • Min. 2 bonusové příspěvky na míru této skupině
   

 • Skupina společně začíná 3.2. 2023 a končí 28.4. 2023
   

 • Moduly budou spouštěny postupně s odstupem 14-21 dní
   

 • Přístup k obsahům semináře 2 roky
   

Buchen

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Online seminář ZÁKONY OSUDU - Pravidla hry pro život je kurz určený k samostudiu. Seminář ti poskytne vědomí rozšiřující informace a nabídne různé úhly pohledu, jak je možné se na věci dívat. Obsahy slouží k inspiraci a rozšíření obzorů, kdy oba autoři sdílejí své jedinečné know-how a své zkušenosti. 

Kurz nedoporučujeme psychicky nemocným nebo silně labilním osobám! Seminář je určen výhradně těm, kteří chápou, že zakoupením těchto samostudijních materiálů přebírají plnou zodpovědnost za svůj psychický stav a za to, jak se sdílenými informacemi naloží. Také upozorňujeme, že autoři negarantují Vaše výsledky a nejsou zodpovědní za Vaši schopnost aplikovat sdílené know-how v podobě zmíněných informací, doporučených nástrojů či strategií.  

bottom of page