Video: Ruediger Dahlke o vedených meditacích a světech duševních obrazů 

Nemoc jako řeč duše: ZÁNĚT V TĚLEOsobní poselství od Dr. Ruedigera Dahlke pro české publikum s českými titulky!

 

Ve videu se dozvíte, proč je výhodné (nejen) v procesu uzdravování používat vedenené meditace jako doplňek k jednostrannému rozumovému chápání.

Vedené meditace Dr. Rüdigera Dahlke v českém jazyce jsou k dostání zde:

https://www.dahlke.cz/lecebna-cd

Meditace PRÁCE SE STÍNEM a MŮJ VNITŘNÍ LÉKAŘ je možné si objednat také ve fyzické podobě jako CD! Pokud máte zájem o CD, napiště nám na info@dahlke.cz.

 


 

VOLNÝ PÁD DO SEBE-VĚDOMÍ

UMĚNÍ CELISTVOSTI3- denní intenzivní workshop + přípravný online webinář

+ 3 integrační webináře po proběhnutí kurzu

25. - 27. 9. 2020

Kdy: 25. - 27. 9. 2020
V kolik: 10 - 17:30 (vždy přestávka na oběd)
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Praha 1

Cena: 7. 800,- Kč/ 8. 800,- Kč po 28. 8. 2020
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová
 

Právě se vypisuje...Popis semináře bude k dispozici během července 2020. Děkujeme za pochopení.

 

Přihlášky prosím posílejte emailem na info@dahlke.cz.

 


 

Video: Co můžeme udělat pro posílení své psycho-spiritualní imunity? 

Nemoc jako řeč duše: ZÁNĚT V TĚLESimona Frydrychová se v tomto příspěvku podělí o to, jak si získala a nadále udržuje silnou imunitu a zdraví a osvětlí souvislosti mezi primární důležitostí vystavět si psycho-spirituální obranyschopnost, která je základem a podporou silné fyzické obranyschopnosti ve smyslu "tělo jako zrcadlo duše" aneb "jak uvnitř - tak vně".

Vysvětluje, jak si vnitřními boji sami se sebou napadáme a otvíráme vlastní fyzické hranice a imunitu zevnitř, což umožňuje choroboplodným zárodkům vstoupit do našeho systému. A to můžeme změnit! Naprotitomu zdravé sebe-vědomí založené na usmíření protikladnosti v sobě a integraci jak svého stínu, tak světla v jeden spolupracující celek, je spolehlivou základnou pro to, jak zůstat zdravý. Proč? Protože pak vibrujeme mnohem vyšší frekvencí světla, než nízkovibrační viry a bakterie - těm se pak v našem těle jednoduše nemůže dařit a nebo si s nimi naše imunita hravě poradí!

 


 

Nemoc jako řeč duše: ZÁNĚT V TĚLE

Nemoc jako řeč duše: ZÁNĚT V TĚLE

Psycho-somatický přístup má své nenahraditelné místo v každém procesu léčení ve smyslu integrativní medicíny. Zejména tam, kde si klasická medicína neví rady, je namístě ptát se po souvislostech, které způsobují v těle ne-moc, například při chronických potížích či takzvaně nevyléčitelných onemocněních.

V případě, že již máte nějaké fyzické obtíže (zejména, pokud přetrvávají delší dobu nebo se stále opakují), je namístě ptát se, jaký mají smysl a co vám chtějí svým symbolickým poselstvím sdělit a hledat způsob, jak naléhání svého těla dostát a následně také podniknout patřičné kroky k nápravě. Ano, opravdu je potřeba pro své vyléčení něco udělat a změnit ve svém životě.

Z pohledu celostní psychosomatiky je potřeba rozlišovat skutečné vyléčení ve smyslu odstranění PŘÍČINY, která nemoc způsobuje. Takto pracuje celostní psychosomatika. Nejedná se tedy v žádném případě o pouhé ošetřování ve smyslu snahy potlačit a odstranit „rušivé symptomy“, které jsou toliko cennými ukazateli nerovnováhy a kterým bychom měli být vděčni za to, že se nás snaží varovat, dokud je ještě čas.
Použijeme nyní pro větší názornost tento příměr: v automobilu jsou na ovládacím panelu různé kontrolky, které se rozsvítí jen tehdy, když řádně nepracuje nějaká důležitá funkce. Pokud se rozžehne taková kontrolka během jízdy, rozhodně nás to nepotěší. Považujeme tento signál za výzvu, abychom zastavili. Přestože jsme pochopitelně znepokojeni, zachovali bychom se potměšile, kdybychom se zlobili na kontrolku; koneckonců nás informuje o tom, co se děje. My bychom si poruchy zřejmě nevšimli tak brzy, protože k ní došlo v oblasti, do které „nevidíme“. Bereme tedy rozsvícení kontrolky jako podnět, abychom zavolali mechanika. Jde nám o to, aby zasáhl, kontrolka přestala svítit a my mohli klidně pokračovat v jízdě. Určitě by nás ale rozčílilo, kdyby se mechanik rozhodl odstranit závadu tím, že by vyšrouboval žárovku. Kontrolka by jistě přestala svítit- a to jsme vlastně také chtěli- nicméně bychom správně tušili, že je to příliš povrchní řešení. Připadá nám smysluplnější, opravit závadu, jež způsobila, že se rozsvítila kontrolka, než vyjmout žárovku. V tom případě je ale třeba odhlédnout od lampičky, zaměřit se na pozadí a zjistit, co vlastně není v pořádku. Rozsvícená kontrolka nás přece chtěla na něco upozornit a přimět nás, abychom se zamysleli. To, co byla v předchozím příkladu kontrolka, je v našem případě symptom. Ať už se projeví v našem těle jako symptom cokoli, jde o zviditelnění skrytého procesu, jež má signalizací přerušit naši dosavadní cestu, poukázat na to, že něco není v pořádku, a přimět nás, abychom se pídili po tom, co se děje. Také v tomto případě je hloupé zlobit se na symptom a naprosto absurdní pak je chtít jej zneškodnit tím, že mu znemožníme, aby se projevil. Symptomu se nesmí bránit, nýbrž je třeba zajistit, aby se stal zbytečným. K tomu je ovšem zapotřebí, abychom od něj odhlédli a podívali se hlouběji, chceme-li se naučit chápat, co nám symptom sděluje. Ukažme si princip psychosomatického výkladu na příkladu ZÁNĚTU (z vědomí do tělesné říše odsunutý boj; 1. prapůvodní princip Mars-Beran):

Řeč duše

Při infekci se jedná o vzplanutí (latinsky inflammatio) nějakého duševního konfliktu na úrovni těla. Vše se točí okolo nějakého horkého, to znamená sporného tématu, které je předmětem vnitřního boje. Protože na duchovně-duševní úrovni toto téma nebylo (vy)řešeno, vyřešilo to tělo tím, že mu propůjčilo fyzickou podobu a bylo tak pro nás lépe a zřetelněji viditelné.
Útočníci, mikroorganismy jako třeba baktérie, viry, plísně, pronikají do těla a rozhosťují se a rozmnožují. Tělesná obranyschopnost se pokouší vetřelce obklíčit a konflikt lokálně omezit. Kde se to nepodaří, dochází ke generální mobilizaci v horečce. S každým stupňem horečky se zdvojnásobuje obranyschopnost. U baktérií to trvá po inkubační dobu, až se organismus připraví na nepřátele, aby pak pomocí protilátek, řízených střel, cíleným způsobem zasáhl do války.
Zánět (-itis) tedy představuje ztělesněný konflikt, jež může vyústit ve válku a je založen na agresi. Lidová mluva jednoduše dokresluje, o co jde: často stačí tzv. zápalná jiskra, aby byl celý sud se střelným prachem vyhozen do vzduchu. Pokud někdo hodí do domu zápalnou pochodeň, ocitne se celý dům brzy v plamenech- především, pokud v něm už před explozí byla spousta třaskaviny… Kdo už tedy déle vnitřně vzteky vře, je (často nevědomky) žhavý po (vy)řešení této situace a snadno exploduje.

Jak můžeme téma zpracovat?

Místo toho, abychom nechali válčení klesnout na úroveň těla, se můžeme stavět čelem k výzvám a novým impulzům. Zdravějším řešením by bylo zajistit si na jednu stranu obranu v podobě nastavení si zdravých hranic a na straně druhé se nechat tím, co se zdá mne ohrožovat, vědomě podnítit (a nechat se obohatit o nové impulzy- doplnit si to, co mi chybělo k celistvějšímu obrazu vidění situace). Dovolit si vybítí stávající, nashromáždené agresivní energie a takovémuto hromadění emocí předcházet, tím, že se člověk naučí být odvážným, postavit se čelem k rozčilujícím a sporným tématům a konfliktům, chopit se ožehavých témat a (u)činit rozhodnutí. Zkrátka vzít život útokem a přestat uhýbat, tím že se ho chopíme vlastníma rukama a převezmeme za něj zodpovědnost. V zásadě je důležité usmířit v sobě princip agrese a objevit jeho pozitivní stránky jako odvahu, ochotu konfrontace, smělost a ochotu činit rozhodnutí ve smyslu, že člověk vytáhne svůj meč z pochvy a tasí – a odváží se boje o život. A v takto konstruktivní podobě žít tento princip, který je jako všechny ostatní (12 prapůvodních principů), naší nedílnou součástí.

Můžeme si například položit otázky:

Co mě tak rozpaluje a rozčiluje, aniž bych si to přiznal/a?
Po čem prahnu, po čem jsem žhavá/ý, aniž bych si to (zatím) přiznala?
Jaký konflikt nevidím nebo se snažím přehlížet a uhýbám před ním?
Co mě rozčiluje, aniž bych si za tím dokázal/a stát a přiznat to?
Jakému boji, jaké konfrontaci se snažím za každou cenu vyhnout?

 


PROČ za chřipkou na globální úrovni

…proč máme nové a stálé vážnější varianty viru chřipky, které vyvolávají epidemii a / nebo pandemii (symbolický výklad)
PROČ za chřipkou na globální úrovni

Jádro příčiny

Vlastně tě život prosí o “záchrannou akci” pro člověka a lidstvo tím, že se objeví virus a pronikne do člověka. To aby si člověk uvědomil skutečnost, že už déle nemůže žít v nevědomém smyslu sebedestruktivním způsobem, jako doposud. Život touží koneckonců a konečně v člověku dosednout, zabydlet se v něm, v podobě fyzické nesmrtelnosti a posílá tak svého advokáta smrti (takzvané nebezpečné viry), aby člověk zareagoval a uznal, že ne on (virus, nemoc, smrt) je pánem a mistrem nad ním, nýbrž člověk sám jakožto pán svého života má vše v sobě, aby toto (virální onemocnění, smrt) navždy porazil.

Celý článek ...

 


UMĚNÍ CELISTVOSTI

Stát se plně člověkem - Umění celistvosti

Celodenní workshop

01. 03. 2020 10-17

Kdy: neděle,  01. 03. 2020
V kolik: 10 - 17 (přestávka na oběd)
Kde: Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
Lektor: Mgr. Simona Frydrychová

Seminář je prožitkovou inspirací k tomu, jak rozvíjet svou celistvost a pro-cit-nout pro svou vnitřní rovnováhu díky integraci stínu. Budeš se moci nechat inspirovat, jak začít v laskavosti vůči sobě postupně integrovat stinné součásti své přirozenosti tím, když začneš rozpouštět a propouštět iluze týkající se jednostranných identifikacích o tom, kým si myslíš, že jsi a které, pokud na nich lpíš, vedou právě k zesílení stínu a maří tvé plány. Neboť teprve z bodu neutrality a určité rovnováhy můžeme začít utvářet svůj život svobodněji, aniž by stín neustále dokola sabotoval naše snažení a “dobré úmysly”. Tím, že začneme prosvětlovat světlem nového poznání svůj stín, tedy své iluze o tom, kým si aktuálně myslíme, že jsme, přestaneme mít ze sebe onen latentně přítomný strach a tím pádem také strach z projevení vlastní moci. Zastíněné iluze nahradí jasnost. Odvážíme se postupně v sobě uzemnit, zakotvit plně v těle, což nám poskytne spolehlivou stabilitu pro to, abychom se mohli narovnat pro svou pravou velikost, abychom se přestali schovávat, ukázali se navenek a postavili se do svého pravého světla. 

 

Pokud na druhou stranu neznáme své stinné stránky, stávají se pro nás nebezpečnými, ačkoli stejně čekají pouze na to, až je díky integraci přetavíme ve své spojence - své světlo a sílu, nové, a do doby skryté, netušené potenciály... Více informací...

 

Přihlášky a podrobnější informace naleznete na mém Mitrea-profilu zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 


UMĚNÍ CELISTVOSTISvětlo a stín v tanci života - semináře 2020

 

Co je integrace stínu a proč je důležité integrovat stinné součásti naší přirozenosti?  O tom je toto osobní poselství pro tebe...

 

 

 

 


POZOR! ZRUŠENO Z DŮVODU OHLEDNĚ SITUACE COVID-19

TANEC SVĚTLA A STÍNU: Usmíření se stinnou částí duše

21. 5. 2020

 Dům osobního rozvoje Maitrea, Praha 1

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví...

Přihlášky a podrobnější informace naleznete zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 

SVĚTLO A STÍN V TANCI ŽIVOTA

 


 

CONNECTED BREATHING

CONNECTED BREATHING

(Spojené dýchání/ Energetické dýchání)

Dostala se k vám už informace o tom, že vůbec existuje a co je technika spojeného dýchání, kterou vyvinul Dr. Dahlke, a jak vám takový prožitek může pomoci v procesech uzdravení -  ať už tělesných obtíží nebo rozpouštění omezujících psychických blokád a sebesabotážních programů?
(CONNECTED BREATHING / VERBUNDENER ATEM).

Přečtěte si rozhovor s Dr. Dahlke k tématu CONNECTED BREATHING! Ten s velkými úspěchy v terapiích praktikuje tuto metodu ve své praxi již téměř čtyřicet let!

Rozhovor s R. Dahlke:  "Dech - esence života" si můžete přečíst ZDE

CONNECTED BREATHING můžete nyní zažít na vlastní kůži také v Praze pod vedením dechové terapeutky Simony Frydrychové - a to už například v rámci 4-denního semináře ZBOŘIT SRDEČNÍ HRADBY - Léčivá síla zranitelnosti.

A nebo pak jako samostatný prožitkový večer v Domě osobního rozvoje MAITREA v Praze:
30. 1. 2020

nebo

9. 10. 2020 

Přihlášky jsou již otevřené, tak neváhejte a přijďte se společně prodýchat k větší svobodě!

 

Přihlášky a podrobnější informace naleznete zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova

 


 

TANEC SVĚTLA A STÍNU - Usmíření se stinnou částí duše 

28. 1. 2020MÁ IDEÁLNÍ VÁHA – Pro-cit-ni pro svou pravou velikost!

Dům osobního rozvoje Maitrea, Praha 1 

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví...

 

Přihlášky a podrobnější informace naleznete zde:

https://seminare.maitrea.cz/simona-frydrychova


 

TANEC DUŠE: souznění světla a stínu - Potenciál ukrytý ve stínu

 

MÁ IDEÁLNÍ VÁHA – Pro-cit-ni pro svou pravou velikost!

intenzivně-transformační víkend

15.- 17. 11. 2019

 Dům osobního rozvoje Maitrea, Praha 1

 

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví...

Celý článek ...

 


 


 

MÁ IDEÁLNÍ VÁHA – Pro-cit-ni pro svou pravou velikost!

MÁ IDEÁLNÍ VÁHA – Pro-cit-ni pro svou pravou velikost!

Problémů s váhou existuje tolik jako lidí, kteří jimi trpí. Už proto neexistuje jedno jediné identické řešení pro všechny a už vůbec ne patent nebo dieta. Váha, ze které se stal problém, se týká vždy celého člověka a zasahuje proto až na úroveň duše a vědomí, na které se v klasickém "boji s nadváhou" zapomíná. Toto nové, přepracované vydání je obohacené o transformativní cesty do nitra k nalezení a neutralizaci iniciálního konfliktu a osobní karmy, jež způsobují na jemnohmotných úrovních neustálé opakování sebesabotáže týkající se váhy...

Celý článek ...


Vědomá volba – životní síla a protisíla

Pár řádků od Christiane Beerlandt tom, jak ve světě polarity docházíme k poznání přes opačný protipól…Životní Zdroj, v původní podobě mocný a nekonečně štědrý a plodící, dal ve svém lůně vzniknout dualitě – dvěma silám, jež bychom mohli nazvat „dobro a zlo“, darující život a smrtícím způsobem pohlcující“, zaměřené na pravdu a zdání/lež, „životní síla a protisíla“, přičemž ty první jmenované elementy leží na té samé přímce – a to stejné platí pro ty druhé pojmy.

Člověku byla dána svobodná vůle, aby se mohl rozhodovat mezi životní silou nebo protisilou (anti- životní-cestou): teprve až přes prožití těchto protikladů v průběhu své existence, přes uvědomění si onoho dobrého a zlého, pravdy a lži, života a smrti, radosti a zármutku, lásky nebo chladného egoismu, víry v sebe nebo pochybnosti…může člověk dospět k poznání, co obsahuje SKUTEČNÝ ŽIVOT. Vědomá volba je vyžadována…

Celý článek ...


Novinka!!!

LÉČIVÁ SÍLA ODPUŠTĚNÍ, Meditace k odlehčení duše

Odpuštění je velmi magickým aktem a představuje důležitý milník na každé cestě k uzdravení těla i duše. Vedené meditace Léčivá síla odpuštění tě provedou tvým jedinečným rituálem odpuštění.

Objednat v digitální podobě

 

LÉČIVÁ SÍLA ODPUŠTĚNÍ

Dech - esence života

Dech - esence života

Dech je propojen se všemi úrovněmi našeho bytí. Báječným způsobem nás tak podporuje- na cestě k sobě  a k léčení těla a duše. Lékař, psychoterapeut a autor bestsellerů - Dr. Rüdiger Dahlke, nás v následujícím rozhovoru zasvětí do léčivé síly našeho dechu.

Celý článek ...


UMĚNÍ CELISTVOSTI

UMĚNÍ CELISTVOSTI – Tanec světla a stínu v každodenním životě
26. 5. 2019 10-17, L´Aura, Poděbrady

Celodenní workshop

Inspirace vlastním prožitkem, jak si díky laskavě otevřenému přístupu ke stinným aspektům své duše a následnému projasnění jejích poselství světlem vědomí zpřístupnit napojení na pramen životní síly a esenci svého jedinečného potenciálu - kde je také životní rovnováha a zdraví.

Přihlášky: info@dahlke.cz


KÁVA z pohledu výkladové symboliky…

Kávové zrnko

V  pojetí Dahlkeho celostní psychosomatiky pracujeme se symbolickým výkladem nemocí. A zrovna tak, jako se dá vykládat symbolické poselství a informace, jež je na pozadí za určitým onemocněním, tak se dá vykládat také symbolika všech forem stvoření- a tedy i například jednotlivých potravin. Vycházíme totiž z toho, že vše, co má nějakou formu, má také nějaký obsah- tedy nese určitou informaci. Pojďme se tedy podívat, jakou in-form-aci v sobě nese káva a co nám poskytuje za informace, pokud k ní máme například zvýšenou afinitu…

Samotnou mě dobrá káva celá léta určitým způsobem fascinuje, takže jsem sama v sobě pozorně zkoumala její účinky a vzájemnou interakci mezi námi. Když jsem objevila kapitolu o symbolice kávy v knize od Christiane Beerlandt: Das Füllhorn, Psychologische Symbolsprache der Nahrungsmittel (nebyla bohužel zatím přeložena do češtiny), která je jednou z mých oblíbených autorek na téma symbolických výkladů a psychosomatiky, tak jsem mohla s údivem pouze potvrdit vlastní pozorování a vnímání, které jsem za dobu společné cesty, kdy mě káva doprovází životem, mohla nasbírat a nedá mi to, abych se o to poznání nepodělila! :-)

Celý článek ...

 


V květnu 2019 vychází NOVÉ MEDITACE Dr. Dahlke s názvem LÉČIVÁ SÍLA ODPUŠTĚNÍ

Odpustit a osvobodit se tak od minulosti je jedním ze základních předpokladů pro zdravý a spokojený život.

LÉČIVÁ SÍLA ODPUŠTĚNÍ

 Nepochybuj a klidně chybuj!

Je tu nový rozhovor se Simonou Frydrychovou, kde se můžete dočíst o tom, proč se nebát dělat chyby a s větší lehkostí tančit životem! Nepochybuj a klidně chybuj! Protože každá "chyba" je chybějícím střípkem k projevení a nalezení tvé jedinečnosti a celistvosti...
Celý článek ...


Tanec duše: souznění světla a stínu - Potenciál ukrytý ve stínu

intenzivně-transformační víkend

15.- 17. 3. 2019

Dům osobního rozvoje Maitrea v Praze

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví...

SVĚTLO A STÍN V TANCI ŽIVOTA

Večerní setkání u dobrého čaje na téma NEMOC JAKO CESTA

Zamyšlení nad principy fungování zdraví a ne-moci

Nemoc jako cesta

 


DECH - ESENCE ŽIVOTA

Dech je propojen se všemi úrovněmi našeho bytí. A tak nás může báječným způsobem podpořit - na cestě k sobě a k uzdravení těla a duše. Už jste vyzkoušeli terapii technikou spojeného dýchání? Ještě stále jsou volná místa! Těšíme se na vás opět 14. 10. 2018 od 10h.

Více informací si můžete přečíst v článku "Léčivá síla spojeného dýchání"

Spojený dech

Večerní setkání u dobrého čaje na téma NEMOC JAKO CESTA

Zamyšlení nad principy fungování zdraví a ne-moci

Kdy:
25. 9. 2018 od 18:00 do 20:30/21:00
23. 10. 2018 od 18:00 do 20:30/21:00
20. 11. 2018 od 18:00 do 20:30/21:00

Kde: Palác Purkyňova- 3. patro, Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1

Intenzivní beseda pro ty, kteří psychosomatiku možná již vnímají jako možnou cestu celostního přístupu ke zdraví, ale chtějí proniknout více k jádru věci, seznámit se s principy a univerzálními zákonitostmi působícími na pozadí a dozvědět se širší souvislosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou praktickou aplikaci v každodenním životě. Odnesete si praktické strategie, jak se vydat na cestu skutečného uzdravení a jak si zdraví udržet. Ochutnávkovým večerem vás bude provázet Mgr. Simona Frydrychová.

NEMOC JAKO CESTA

 

Program MÁ IDEÁLNÍ VÁHA červen 2018 (intenzivní kurz)

Aneb přivítejme léto v novém pocitu lehkosti!

Kdy:
1. díl: so 2. 6. 2018 od 10:00 do 17:00
2. díl: so 16. 6. 2018 od 10:00 do 17: 00
3. díl: ne 17. 6. 2018 od 10:00 do 17:00

TRANSFORMATIVNÍ VEDENÉ MEDITACE DR. DAHLKE

jsou úžasnou podporou na cestě ke změně a uzdravení. Tyto cesty do světa vlastních duševních obrazů umožňují projít procesem niterného pochopení toho, co JE a nabízejí rovnou i praktická řešení, která vycházejí přímo z vašeho nitra!

Klíčem k jakékoli změně je přijetí a po-chopení toho, co právě JE. Je potřeba vyzvednout se přesně tam, kde se teď nacházíme. Vše má totiž svůj dokonalý vyšší smysl, to jen ne-dokonalost naší aktuální perspektivy vnímání nám brání to vidět. Upřímně, vlastně je to spíš tak, že ani vidět nechceme. To je ale zároveň důvodem, proč naše věčné snahy o dosažení nějaké změny moc nefungují - ať už je to touha zhubnout, či se "zbavit" jakéhokoli jiného onemocnění. Každá změna s sebou tedy nutně nese určitou dávku rozšíření vědomí a perspektivy vnímání toho, co JE. Teprve poté může ke změně dojít. Nepřijetí posiluje stín. Přijetí a niterné pochopení otevírá brány k vytvoření NOVÉHO.

TRANSFORMATIVNÍ VEDENÉ MEDITACE DR. DAHLKE

 

Program MÁ IDEÁLNÍ VÁHA v jarním vydání je tu!

Je tu jaro     a za chvilku tu máme léto! Nejvyšší čas začít se cítit dobře ve svém těle Program MÁ IDEÁLNÍ VÁHA aneb tělo jako zrcadlo duše v jarním vydání začíná už 17. 4. !

Těším se, že se s Vámi na semináři opět podělím o zkušenosti, jak jsem dosáhla své ideální váhy pomocí psychosomatického přístupu a transformativních meditací Dr. Dahlke a předám vám účinné nástroje k tomu, abyste si ji také udrželi trvale

Simona Frydrychová, lektorka kurzu

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčivá síla spojeného dýchání

Aneb jak pocítit ve svém těle opět proudit živoucí energii a zažít hluboké setkání sama se sebou až po prožitky jednoty…
Také jste si všimli, že ta nejobyčejnější a nejjednodušší řešení bývají těmi nejlepšími? Celý článek ...

 

Terapie SPOJENÝM DECHEM

S dechem asociujeme život a životní energii. Vědomý dech napomáhá propojení těla, duše a mysli. Pomocí spojeného dýchání se nejprve zviditelní možná energetická nerovnováha v organismu a dech se poté díky své vlastní moudrosti a léčivé síle postará o vyrovnání, když mu to plně přenecháme. Pomocí moudrosti svého dechu můžeme tedy podpořit obnovení zdravé rovnováhy v organismu. Různá onemocnění reagují na terapii dechem velice pozitivně, protože se celkově zlepší energetický stav a uvedou se do chodu duševní procesy. Tyto poté "nastartují" samoozdravné síly a ulehčí tak proces uzdravování těla.

NOVINKA!!! - Prožitkový víkendový workshop PRÁCE SE STÍNEM

Na naší cestě životem máme především úlohu - jak se píše nad vchodem Apollónova chrámu v Delfách - „Poznej sebe sama“. Sebepoznání je jednoduchou, ale přitom nejúčinnější cestou ke zdraví a pohodě a také základem moudrosti a životního štěstí. Kdo se vydá na pouť sebepoznání zpět ke své celistvosti - identifikuje, konfrontuje a nakonec přijme svou přirozenost a s ní nutně i své stinné stránky, získá přístup k jednomu z nejsilnějších, ne-li nejmocnějších zdrojů energie vůbec. Neboť to, co nás stojí nejvíce energie, je právě neustálý boj a potlačování vlastních stinných stránek, které jsou ovšem naší nedílnou součástí, ať si je uvědomujeme nebo ne. Osvobození stínu a jeho vynesení na světlo vědomí tak hraje prvořadou úlohu, pokud to s osobním vývojem myslíme opravdu vážně.

SKUPINOVÁ MEDITAČNÍ SETKÁNÍ

Transformativní vedené meditace Dr. Dahlke představují velice účinný doplňek k jeho knihám a jsou osvědčenou formu praktické práce s osobní tématikou v oblasti zdraví a osobnostního rozvoje. V meditaci se totiž snadněji dostáváme do kontaktu se svým vnitřním hlasem a intuicí. Meditace napomáhají synchronizaci obou mozkových hemisfér (té logické, ale i té ana-logické, intuitivní). Na základě toho je možné propojit se s informacemi a možnostmi řešení vycházejícími z hloubi naší bytosti. Když se naučíme naslouchat vnitřnímu hlasu, vnímat prožitky a niterné duševní obrazy s jejich symbolikou a poselstvími, máme příležitost uvědomit si to skutečně podstatné, pravdivé, to, o co opravdu jde a na co je potřeba si takzvaně "posvítit". Zároveň to přes tělo prožít a propojit tak hlubší pochopení na duševní rovině s tělesným prožitkem. Teprve když pochopíme celou svou bytostí (a ne jen hlavou), může se v našem životě něco skutečně proměnit. Protože tělo, duch i duše tvoří jednotu a teprve když jsou spolu v souladu, je možné dosáhnout trvalých změn.

I.a II. část na sebe vždy navazují. Pokud máte zájem se zúčastnit, je nutné si předem zarezervovat místo, počet míst je omezený!!! Svou rezervaci si můžete zajistit na info@dahlke.cz. Meditacemi Vás bude provázet Mgr. Simona Frydrychová. Pro ty z vás, kteří ještě vedené meditace Dr. Dahlkeho neznají, představují naše skupinové meditační večery ideální příležitost, jak se s nimi seznámit! Těšíme se na Vás!

 

 

MÁ IDEÁLNÍ VÁHA aneb tělo jako zrcadlo duše

NOVINKY PODZIM 2017

Přes léto jsme si pro vás připravili spoustu novinek, máte se na co těšit! Podzim 2017 se bude v našem centru v PRAZE odvíjet ve jménu dlouho očekávaných novinek. Již v září vyjdou v češtině NOVÉ MEDITACE od Dr. Dahlkeho a také vás čekají tématické skupinové meditační večery "naživo", kde se budeme věnovat zbrusu novým tématům. Brzy vám je představíme :-) Úplnou novinkou, která "se právě rodí", je víkendový workshop na téma PRÁCE SE STÍNEM, ve kterém budete mít možnost se díky vědomému setkání s vlastními stinnými stránkami plně propojit sama se sebou, svou celistvostí a plným, jedinečným potenciálem. Také bude samozřejmě i nadále pokračovat celostní program k dosažení optimální váhy "MÁ IDEÁLNÍ VÁHA", který se stal ve velmi krátké době tak oblíbeným.

Děkujeme vám, že jste s námi a na podzim se na vás moc těšíme s novými projekty!

„MÁ IDEÁLNÍ VÁHA“ aneb tělo jako zrcadlo duše

Celostní program k regulaci (nad)váhy pomocí psychosomatiky a meditační terapie.

Tento ucelený program je určen těm, kteří mají problémy s (nad)váhou nebo třeba jen nejsou zcela spokojeni se svými tělesnými tvary. Pokud jste připraveni a odhodláni získat a dlouhodobě si udržet svou ideální postavu, přestat s sebou vláčet nadbytečná kila, tak jako duševní balast a dělat si to od této chvíle v životě už jen lehčí, pak je pro vás tento program ten pravý.
Začínáme již 9. 1. 2018!!!
Své místo si můžete rezervovat emailem na info@dahlke.cz.

 

 

MÁ IDEÁLNÍ VÁHA aneb tělo jako zrcadlo duše

Tajemství životní energie

Co ještě vůbec máme nebo smíme jíst? Dr. Rüdiger Dahlke na téma nových poznatků výzkumu v oblasti výživy, o kterých píše ve své knize s názvem "Das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung" (Tajemství životní energie v naší stravě).

Celý článek ...

 

Kniha


V češtině vyšlo další svépomocné CD Dr. Dahlke!

Nové meditativní CD s názvem MŮJ VNITŘNÍ LÉKAŘ obsahuje 2 vedené meditace k aktivování léčivých sil ve vlastním nitru. CD je opět k dostání na info@dahlke.cz.

Obě meditace vás zavedou do hlubin vašeho těla a provedou vás procesem jeho ozdravování.

Náš „vnitřní lékař“, jak již Paracelsus nazýval tohoto vnitřního léčitele, nás může v ideálním případě propojit s našimi samoozdravnými silami, které dřímají v nitru každého z nás. Dříve ještě lékaři věděli, že příroda může léčit, lékař ale pouze ošetřovat. Je tomu stále tak, jen si to dnes již mnozí lékaři neuvědomují. „Vnitřní lékař“ je představitelem této naší vnitřní přirozenosti, která je sama o sobě schopna léčit, a tak má ty nejlepší předpoklady uvést do chodu ozdravné procesy.

Obě dvě cesty do hlubin nitra, které obsahují tato 2 CD, toho využívají v rámci vedených meditací, které skrze doprovodnou hlubokou relaxaci vytváří dokonalý základ pro prožitky uzdravování. Když se tělo navenek uvede do klidu a duše se zklidní vnitřně, mají vlastní regenerační schopnosti ty nejlepší šance.

Přidanou hodnotou této meditativní cesty do nitra je účinek rituálu, neboť rituály mobilizují síly, které si dodnes sice neumíme vysvětlit, jejichž účinky ovšem pociťujeme a zažíváme stejně znatelně, jako naši dávní předci.

 

Dr. Ruediger Dahlke