Prožitkový víkendový workshop JEDINEČNÝ POTENCIÁL UKRYTÝ VE STÍNU

 

Kdy: 

25.- 26. 8. 2018 od 10:00 - 17:30

Kde: Celostní psychosomatika Dr. Dahlke,
Palác Purkyňova - 3. patro, Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1

Cena:  8 000,- Kč

Říší stínu a světla Vás provede Mgr. Simona Frydrychová. Své místo si můžete rezervovat emailem na info@dahlke.cz. Do 28. 7. 2018 je možné při rezervaci uplatnit slevu 10 % při uvedení kódu SVĚTLO.

Na naší cestě životem máme především úlohu - jak se píše nad vchodem Apollónova chrámu v Delfách - „Poznej sebe sama“. Sebepoznání je jednoduchou, ale přitom nejúčinnější cestou ke zdraví a pohodě a také základem moudrosti a životního štěstí. Kdo se vydá na pouť sebepoznání zpět ke své celistvosti - identifikuje, konfrontuje a nakonec přijme svou přirozenost a s ní nutně i své stinné stránky, získá přístup k jednomu z nejsilnějších, ne-li nejmocnějších zdrojů energie vůbec. Neboť to, co nás stojí nejvíce energie, je právě neustálý boj a potlačování vlastních stinných stránek, které jsou ovšem naší nedílnou součástí, ať si je uvědomujeme nebo ne. Osvobození stínu a jeho vynesení na světlo vědomí tak hraje prvořadou úlohu, pokud to s osobním vývojem myslíme opravdu vážně.

Co je stín?

V duálním světě protikladů, ve kterém žijeme, jsme neustále konfrontováni s polaritou a nuceni se rozhodovat mezi tím, s čím se identifikujeme a tím, co naopak odmítáme. Což následně vede k tomu, že tato odmítnutá kvalita upadá do stínu nevědomí. Takto poznáváme sami sebe i svět. Fenomén „stínu“ si tedy můžeme zjednodušeně představit jako vše nevědomé, co ale zrovna tak patří k naší přirozenosti jako to co si o sobě uvědomujeme. Je naší méně vyvinutou součástí - oním prazákladem naší povahy, který z morálních, estetických nebo jiných důvodů zavrhujeme a nenecháme projevit, poněvadž je v rozporu s vědomými zásadami. A to mohou být například i velmi krásné věci a naše skryté talenty! Vždy jde ale o to, že naše vnímání vnímá tuto kvalitu ne-dokonale, a chybně ji vyhodnocuje…

Témata, kterými se budeme zabývat:

 • stín a jeho variace v životě,
 • životní principy,  polarita a rezonance
 • jedinečný potenciál a ty největší "poklady" ukrývající se ve stínu našeho nevědomí
 • zrcadlení a projekce ve vztazích
 • nemoc a podstata vyléčení
 • osvobození od strachu a úzkosti
 •  

Co vám workshop přinese?

 • plné pochopení a spojení se sebou samým
 • pro-cit-nutí ve smyslu pro-zření vlastní slepoty, kdy je člověk schopen u-chopit sám sebe a chopit se tak svého života vědomě a s plnou zodpovědností
 • plné pochopení stínových variací, jak se manifestují životě a mechanismus „co s tím“, protože si projdete funkčním mechanismem zpracování
 • odnesete si kompletní postup způsobu čištění a transformace v sílu a potenciál k růstu
 • schopnost dále opakovaně aplikovat na další stínová témata, která se vám budou v životě ukazovat
 • možnost vědomě se rozhodnout a vystoupit z projekce, vzít si zpět svou energii a sílu
 • rozšíření vědomí a příležitost podívat se na věci z vyšší perspektivy, takže budete moci vidět věci možná poprvé v životě jinak, než jste doposud vůbec pokládali za možné
 • praktické nástroje pro běžný den, jak využít obtížné situace, přetransformovat je a růst tak na nich
 • relativizaci a spatření nových perspektiv a východisek z problému, rozšíření vědomí
 • zcitlivění pro sebereflexi a vlastní „slepotu“
 • transformativní zážitek terapie spojeným dechem podle Dr. Dahlke
 • navíc mimo kurz 90 min individuální konzultace zdarma
 • odnesete si také léčebné CD Dr. Dahlke Práce se stínem se dvěma vedenými meditacemi v hodnotě 555,- Kč