SVĚTLO A STÍN TVÉ JEDINEČNÉ ESENCE V TANCI ŽIVOTA

ŽÍT SVŮJ PLNÝ POTENCIÁL DÍKY INTEGRACI STINNÝCH ASPEKTŮ DUŠE

Jak si znovu zpřístupnit odmítnuté aspekty sebe sama a začít pravdivě žít svou celistvost ve zdraví a životní rovnováze?

O tom je následující ochutnávkový seminář...

 

Kdy: termíny pro říjen a listopad 2018

6. 10. 2018  od 10:00 do 13:00 nebo

17. 11. 2018 od 10:00 do 13:00

Kde: Celostní psychosomatika Dr. Dahlke,
Palác Purkyňova - 3. patro, Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1

Cena:  2500,- Kč

V tomto dopoledním setkání se seznámíte se světem polarity, tzv. zákony osudu a jak kosmická hra zvaná život ovlivňuje náš život. Především ale jak pomocí znalosti těchto "pravidel hry pro život" a spřátelením se se svým stínem můžete pozitivně ovlivnit svůj život! Ono se koneckonců vždy vyhrává lépe, pokud známe pravidla hry, kterou hrajeme. A právě tak tomu je i ve "hře života". 

Světem zdánlivých protikladů a říší stínu a světla Vás provede Mgr. Simona Frydrychová, nadšená "lovkyně stínů", která tyto znalosti žije a prakticky využívá na své cestě sebepoznání směrem k větší a větší celistvosti a pocitu životního naplnění již 12 let. My všichni si totiž přejeme žít naplněný život a zažívat dobrý pocit ze sebe, to že jsme "v pořádku" takoví, jací jsme, že jsme tu správně, máme své místo na slunci a děláme to, co nás nejvíce naplňuje. S tím jde ruku v ruce také zdraví na všech úrovních jako jsou zdravé rodinné, partnerské, pracovní vztahy a kdy se z práce stává poslání. Zkrátka že nejsme žádná "chyba". To naše takzvané chyby a nepřijímané aspekty duše nám pouze chybí k celistvosti a čekají na to, až prohlédneme jejich poselství ukryté ve stínu a přijmeme je zpět do svého systému, který se tak opět dostane do rovnováhy, stane se celistvějším a tím zdravějším. Život se totiž vždy snaží o zachování rovnováhy a stín je jedním z důležitých mechanismů korekce zpět do rovnováhy a snahou o udržení věčného rytmu tance života.

Své místo si můžete rezervovat mailem na info@dahlke.cz. Rezervace předem nutná, vzhledem k omezenému počtu míst!

Co je stín?

V duálním světě protikladů, ve kterém žijeme, jsme neustále konfrontováni s polaritou a nuceni se rozhodovat mezi tím, s čím se identifikujeme a tím, co naopak odmítáme. Což následně vede k tomu, že tato odmítnutá kvalita upadá do stínu nevědomí. Takto poznáváme sami sebe i svět. Fenomén „stínu“ si tedy můžeme zjednodušeně představit jako vše nevědomé, co ale zrovna tak patří k naší přirozenosti jako to co si o sobě uvědomujeme. Je naší méně vyvinutou součástí - oním prazákladem naší povahy, který z morálních, estetických nebo jiných důvodů zavrhujeme a nenecháme projevit, poněvadž je v rozporu s vědomými zásadami. A to mohou být například i velmi krásné věci a naše skryté talenty! Vždy jde ale o to, že naše vnímání vnímá tuto kvalitu ne-dokonale, a chybně ji vyhodnocuje…

Témata, kterými se budeme zabývat:

 • "zákony osudu" aneb pravidla hry pro život
 • podstata stínu a jeho variace v životě,
 • jedinečný potenciál a ty největší "poklady" ukrývající se ve stínu našeho nevědomí a jak si je zpřístupnit
 • stín, vzájemné zrcadlení a projekce v rodinných, partnerských, pracobních i ne-přátelských vztazích a jak z toho ven
 • jak lze stín prakticky využít jako prevenci onemocnění: nemoc jako ztělesnění stínu a podstata vyléčení

 

Co vám to přinese?

 • bezprostřední zakusení a propojení se  světem polarity na prožitkové úrovni pomocí speciálně vyvinuté  meditace od Dr. Ruedigera Dahlke
 • pochopení působení fenoménu stínu v běžném životě
 • pochopení, k čemu je dobré, znát svůj "stínový repertoár" a jak stín vůbec stín poznat
 • odnesete si inspiraci jak stín transformovat v pohon, vlastní sílu a potenciál k růstu
 • schopnost dále opakovaně aplikovat na další stínová témata, která se vám budou v životě manifestovat
 • možnost vědomě se rozhodnout a vystoupit z projekce, vzít si zpět svou energii, sílu a schopnost utvářet svůj život svobodně
 • rozšíření vědomí a příležitost podívat se na věci z vyšší perspektivy, takže budete moci vidět věci možná poprvé v životě jinak, než jste doposud vůbec pokládali za možné
 • praktické nástroje pro běžný den, jak využít obtížné situace, přetransformovat je a růst tak na nich
 • relativizaci a spatření nových perspektiv a východisek z problému, rozšíření vědomí
 • zcitlivění pro sebereflexi a vlastní „slepotu“