„MÁ IDEÁLNÍ VÁHA“ aneb tělo jako zrcadlo duše

Celostní program k regulaci (nad)váhy pomocí psychosomatiky a meditační terapie.

„MÁ IDEÁLNÍ VÁHA“
aneb tělo jako zrcadlo duše

Termín příštího kurzu:

Kdy:  Má ideální váha 17. 4. - 5. 5. 2018
1. díl: út 17. 4. 2018 od 18:00 do cca 21:00
2. díl: čt 19.4. 2018 od 18:00 do 20:30
3. díl: út 24. 4. 2018 od 18:00 do 21:00
4. díl: út 1. 5. 2018 od 18:00 do 20:30
5. díl: so 5. 5. 2018 od 10:00 do 17:00 (polední přestávka 13:00- 14:00)

Kde:    Palác Purkyňova - 3. patro, Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1

Cena:  6500,- Kč

Své místo si můžete rezervovat emailem na info@dahlke.cz

MÁ IDEÁLNÍ VÁHA aneb tělo jako zrcadlo duše

Poznejte kouzlo svých vnitřních obrazů, odhalte svůj rámcový váhový vzorec, který tak mocným a hlubokým způsobem určuje vaše tělesné tvary a vytvořte si vědomě nový vzorec a přirozeně s ním novou váhu. Nalezněte opravdové naplnění ve svém životě namísto přeplněného těla a neustálého omezování. Poznání, uznání a přenastavení vnitřně ukotvených nevědomých vzorců a polí působících z hloubky, vám ušetří spoustu drahocenné energie, kterou pak můžete investovat o mnoho smysluplnějším způsobem, než je neustálé odpírání a zákazy a proměnit ji v opravdový požitek a radost z naplněného života a spokojenost s vlastním tělem <3

Zkušenost ukazuje, že ti, kteří dokázali zhubnout a dosáhli dlouhodobých úspěchů, brali v úvahu tato opatření: očistu, úpravu stravování, pohybový program, ale rozhodujícím faktorem bylo, že se odvážili konfrontovat a zahrnout i duševní aspekty svého problému, což je podstatou našeho psychosomatického přístupu.

Jak už z názvu vyplývá, dává psychosomatika do souvislosti jak psychiku (psyché= duše), tak i tělo (soma), které vždy věrně zrcadlí a prozrazuje stav duše. Tělesná fyziognomie je jako otevřená kniha duše a když dokážeme v její symbolice číst, žasneme, jak dokonale k nám naše duše skrze tělo promlouvá.

Co je program Má ideální váha?

Jedná se o program  tvarování postavy a dosažení optimální váhy pomocí (nejen) celostní psychosomatiky a vedené meditace.   Obsahuje jedinečnou esenci propojující účinnou kombinaci a sled aspektů, které je potřeba brát v úvahu, pokud chceme svůj problém s váhou skutečně vyřešit.  Nejnovější poznatky o hubnutí jsou propojeny s reálným prožitkem v intenzivní a transformativní formě, kde se na svou nespokojenost s váhou můžete podívat trochu jinýma očima, než dosud. Například zjistit, co je za ní opravdu na pozadí. Z nejhlubších vrstev naší bytosti totiž působí naše vnitřně nastavené „váhové“ vzorce, které mají zásadní moc a rozhodují z této hloubky o tom, jaká tělesná váha se bude projevovat ve fyzické podobě naší postavy. Protože problém (s váhou) vznikl a je ukotven na energeticky mnohem hlubší úrovni, než je úroveň materiální (tělo), je užitečné ho začít řešit primárně na této úrovni. Pomocí vedené meditace se dá s těmito niternými úrovněmi vlastní bytosti krásně navázat kontakt, čerpat z něj drahocenné informace a možnosti řešení, ale také následně měnit hluboké vzorce chování.

Jak celý program probíhá?

Program probíhá formou menších skupinových sezení pod vedením Mgr. Simony Frydrychové. Je rozdělen do pěti intenzivních částí, které na sebe navazují a kde si každý postupně zpracovává své individuální téma. Problémů s váhou totiž existuje tolik, jako lidí, kteří jím trpí. Už proto není možné, aby fungovala jedno jediné identické řešení pro všechny a už vůbec ne patent nebo dieta. Naše pojetí nabízí jedinečnou možnost, vyvinout si v procesu meditační terapie svůj osobní, na míru ušitý program k dosažení a udržení si optimální váhy. Za doprovodu terapeuta si každý individuálně objevuje a postupně přeprogramovává své vnitřní nastavení, které z hloubky psychiky reflektuje zdroj určité duševní podváhy a nekompromisně určuje to, jak vypadá tělo. Když toto nevědomé nastavení proměníme, můžeme se konečně začít věnovat něčemu jinému, než neustálému omezování a boji s vlastním tělem (jediným, které v tomto životě máme! No není to škoda?!) a vést opravdu naplněný život místo pouze přeplněného těla.

"Rozhovor se Simonou Frydrychovou na téma hubnutí z pohledu psychosomatiky".

Sledujte nás také na facebooku!