„MÁ IDEÁLNÍ VÁHA“ aneb tělo jako zrcadlo duše:

Celostní program k regulaci (nad)váhy pomocí psychosomatiky a meditační terapie

KDY:    30. 10.- 24. 11. 2018 (program sestávající celkem z pěti částí)

1. díl: 30. 10. 2018 od 9: 30 do 12: 30

2. díl: 6. 11. 2018 od 9: 30 do 12: 00

3. díl: 13. 11. 2018 od 9: 30 do 12: 00

4. díl: 20. 11. 2018 od 9: 30 do 12: 00

5. díl: celodenní závěrečný seminář 24. 11. 2018 od 10: 00 do 17: 00

Přestávka na oběd vždy od 13:00- 14:00h.

 

KDE:    Celostní psychosomatika Dr. Dahlke, Palác Purkyňova- 3. patro, Purkyňova 74/ 2, 110 00 Praha 1

Cena:  6500,- Kč

Své místo si zarezervujte prosím emailem na info@dahlke.cz. Počet míst je omezený.

MÁ IDEÁLNÍ VÁHA aneb tělo jako zrcadlo duše

Poznejte kouzlo svých vnitřních obrazů, odhalte svůj rámcový váhový vzorec, který tak mocným a hlubokým způsobem určuje vaše tělesné tvary a vytvořte si vědomě nový vzorec a přirozeně s ním novou váhu. Nalezněte opravdové naplnění ve svém životě namísto přeplněného těla a neustálého omezování. Poznání, uznání a přenastavení vnitřně ukotvených nevědomých vzorců a polí působících z hloubky, vám ušetří spoustu drahocenné energie, kterou pak můžete investovat o mnoho smysluplnějším způsobem, než je neustálé odpírání a zákazy a proměnit ji v opravdový požitek a radost z naplněného života a spokojenost s vlastním tělem <3

Zkušenost ukazuje, že ti, kteří dokázali zhubnout a dosáhli dlouhodobých úspěchů, brali v úvahu tato opatření: očistu, úpravu stravování, pohybový program, ale rozhodujícím faktorem bylo, že se odvážili konfrontovat a zahrnout i duševní aspekty svého problému, což je podstatou našeho psychosomatického přístupu.

Jak už z názvu vyplývá, dává psychosomatika do souvislosti jak psychiku (psyché= duše), tak i tělo (soma), které vždy věrně zrcadlí a prozrazuje stav duše. Tělesná fyziognomie je jako otevřená kniha duše a když dokážeme v její symbolice číst, žasneme, jak dokonale k nám naše duše skrze tělo promlouvá.

Co je program Má ideální váha?

Jedná se o program  tvarování postavy a dosažení optimální váhy pomocí (nejen) celostní psychosomatiky a vedené meditace.   Obsahuje jedinečnou esenci propojující účinnou kombinaci a sled aspektů, které je potřeba brát v úvahu, pokud chceme svůj problém s váhou skutečně vyřešit.  Nejnovější poznatky o hubnutí jsou propojeny s reálným prožitkem v intenzivní a transformativní formě, kde se na svou nespokojenost s váhou můžete podívat trochu jinýma očima, než dosud. Například zjistit, co je za ní opravdu na pozadí. Z nejhlubších vrstev naší bytosti totiž působí naše vnitřně nastavené „váhové“ vzorce, které mají zásadní moc a rozhodují z této hloubky o tom, jaká tělesná váha se bude projevovat ve fyzické podobě naší postavy. Protože problém (s váhou) vznikl a je ukotven na energeticky mnohem hlubší úrovni, než je úroveň materiální (tělo), je užitečné ho začít řešit primárně na této úrovni. Pomocí vedené meditace se dá s těmito niternými úrovněmi vlastní bytosti krásně navázat kontakt, čerpat z něj drahocenné informace a možnosti řešení, ale také následně měnit hluboké vzorce chování.

Jak celý program probíhá?

Program probíhá formou menších skupinových sezení pod vedením Mgr. Simony Frydrychové. Je rozdělen do tří intenzivních částí, které na sebe navazují a kde si každý postupně zpracovává své individuální téma. Problémů s váhou totiž existuje tolik, jako lidí, kteří jím trpí. Už proto není možné, aby fungovala jedno jediné identické řešení pro všechny a už vůbec ne patent nebo dieta. Naše pojetí nabízí jedinečnou možnost, vyvinout si v procesu meditační terapie svůj osobní, na míru ušitý program k dosažení a udržení si optimální váhy. Za doprovodu terapeuta si každý individuálně objevuje a postupně přeprogramovává své vnitřní nastavení, které z hloubky psychiky reflektuje zdroj určité duševní podváhy a nekompromisně určuje to, jak vypadá tělo. Když toto nevědomé nastavení proměníme, můžeme se konečně začít věnovat něčemu jinému, než neustálému omezování a boji s vlastním tělem (jediným, které v tomto životě máme! No není to škoda?!) a vést opravdu naplněný život místo pouze přeplněného těla.

Co vám to přinese?

  • plné pochopení přibírání na váze na základě celostního pohledu na synchronní fungování TĚLA, DUŠE a MYSLI
  • možnost přehodnocení mýtů okolo přibírání na váze, které jsou všeobecně rozšířeny; hlubší pochopení, proč diety a zákazy z dlouhodobějšího hlediska nefungují a jak vzniká jojo efekt
  • rozšíření (po)vědomí okolo hubnutí na základě nových fakt a možnost utvoření si vlastního názoru 
  • zmapování svého osobního VÁHOVÉHO VZORCE, který z hloubi psychiky určuje postavu a míru tělesného zdraví a rovnováhy
  • díky speciálně vyvinutým meditacím Dr. Dahlke budete mít možnost transformovat svůj starý vzorec nadváhy v nový, žádoucí vzorec ideální váhy, který začne postupně a přirozeně formovat vaši novou váhu a postavu se stejnou samozřejmostí a lehkostí, jako to činil ten starý
  • praktické osvojení si účinných prožitkových technik na podporu a upevňování své vize ideální váhy
  • preventivní vybavenost a praktické "nástroje" pro případ zátěžových situací, kdy by hrozilo nebezpečí zabřednutí do starých kolejí
  • možnost vystoupit z permanentního stresování se s váhou a místo toho začít ŽÍT ŽIVOT naplno a v niterném pocitu naplnění, namísto v přeplněnosti těla 
  • a v neposlední řadě vás bude celým procesem provázet SEBE-POZNÁVÁNÍ a rozšiřování perspektiv svého vědomí, které je základním předpokladem trvalého udržení si zdraví a životní rovnováhy!

UPOZORNĚNÍ: Termín příštího kurzu: předpokládaný termín dalšího kurzu až v květnu 2019!!!

Sledujte nás také na facebooku!